Profilbild för Keynote: Carl Wieman, Stanford university

Keynote: Carl Wieman, Stanford university Har passerat

Onsdag 15 juni 2022 15:30 - 16:30 Hörsal 5/Onlinerum A

Key-note speaker: Carl Wieman
Kommentatorer: Anna Danielsson, John Airey

Discipline-based education research; teaching expertise; and the transformation of university teaching*

While university scholarship has made enormous advances across all academic disciplines in the past 500 years, the university teaching practices have remained largely medieval.  This is beginning to change.  In the last few decades, a new field of research has developed, faculty in university departments (primarily science and engineering) studying how university students think and learn about the discipline and doing controlled comparisons of the effectiveness of different ways of teaching.  These studies of learning are producing clear and consistent results and new insights.  In combination with advances from the learning sciences, this has made it possible to define “teaching expertise” in higher education, namely the set of practices and their underlying principles that research shows will produce improved student outcomes compared to existing, particularly traditional, alternatives.  I will discuss these new research-based insights on learning, good teaching, and better ways to evaluate university teaching.  

*C. Wieman, “Expertise in University Teaching & the Implications for Teaching Effectiveness, Evaluation & Training”, Daedalus, 148 (2019).

Plenarsessionen med professor Wiemans key-note ges i inspelad form som en "expertkommenterad presentation" genom att John Airey och Anna Danielsson först kort introducerar Wieman och hans forskning. Wiemans presentation om ca 30 min spelas sedan upp inför publiken i salen och online. Därefter kommenterar Danielsson och Airey innehållet utifrån sin egen forskning och för även en dialog med publiken.

Format

Plenar

Plats

Onsite, Online

Föreläsare

Profilbild för Carl Wieman

Carl Wieman Key-note speaker

Professor
Stanford university

Carl Wieman doktorerade 1977 i fysik vid Stanford University. Sedan 2013 innehar han en kombinerad tjänst som professor i fysik och vid Graduate School of Education på Stanford University. Wieman har bedrivit omfattande experimentell forskning inom såväl atomfysik som naturvetenskapernas och teknikens didaktik. Han har tilldelats ett flertal priser på båda dessa områden, inklusive Nobelpriset i fysik 2001 och Carnegie-stiftelsens pedagogiska pris “Professor of the Year” 2004. Wieman har varit styrelseordförande för Board of Science Education inom National Academy of Sciences och har grundat PhET, en resurs som tillhandahåller interaktiv simulering online för att lära naturvetenskap och används mer än 100 miljoner gånger om året. Han var biträdande chef för Naturvetenskap i Vita husets Office of Science and Technology Policy mellan 2010 och 2012. Wieman ledde initiativ för utveckling av naturvetenskapsdidaktik på universiteten Colorado och British Columbia. Initiativen genomförde storskaliga förändringar ifråga om undervisningsmetoder bland universitetens naturvetenskapliga institutioner och bland annat ledde till att han publicerade en bok om storskalig förändring: “Improving How Universities Teach Science; Lessons from the Science Education Initiative.” För närvarande undersöker han expertis och problemlösning inom naturvetenskap och teknik med fokus på hur detta kan mätas och undervisas på ett bättre sätt. Han undersöker även fysiklaborationer, med syftet att visa på och förklara ineffektiviteten i hur de traditionellt utförs, och hur det kan förbättras. Mer nyligen tilldelades Wieman Yidan Prize för utbildningsvetenskaplig forskning

Profilbild för Anna Danielsson

Anna Danielsson Kommentator

Professor
Stockholms universitet

Anna Danielsson är professor i naturvetenskapsämnenas didaktik vid Stockholms universitet, och i didaktik vid Uppsala universitet. Hon leder avdelningen för naturvetenskapernas didaktik vid Institutionen för ämnesdidaktik, Stockholms universitet. Danielsson disputerade 2009 i fysik med inriktning mot fysikens didaktik vid Uppsala universitet. Hon har varit verksam vid University of Cambridge och King’s College London och är ledamot i Sveriges Unga Akademi. I sin forskning intresserar sig Danielsson för frågor om genus, identitet och makt i relation till undervisning och lärande i naturvetenskap, särskilt fysik. I samarbete med Allison Gonsalves, McGill University, utgav hon nyligen antologin ”Physics education and gender. Identity as an analytical lens for research”. Danielsson leder för närvarande VR-projektet “De oväntade naturvetarna”, som studerar vad som möjliggjort högre utbildning i fysik för studenter från underrepresenterade grupper. Tillsammans med Paola Valero, professor i matematikämnets didaktik vid SU, leder hon också den VR-finansierade forskarskolan RelMaS: Relevancing mathematics and science education, med totalt tjugo doktorander vid Stockholms universitet, Uppsala universitet och Malmö universitet.

John Airey Kommentator

Professor
Stockholms universitet