Header image for Vitalis 2021
Profile image for Medicinskt ledarskap och kompetens i kris och vardag

Medicinskt ledarskap och kompetens i kris och vardag Passed

Tuesday September 14, 2021 09:30 - 15:30

Chairman: Tina Crafoord
Lecturers: Anders Tegnell, Anna Maria Langkilde, Ann-Marie Wennberg Larkö, Emma Spak, Malin Begnér, Thomas Lindén, Torbjörn Vedberg
Moderators: Martin Rödholm, Sara Lei

Sveriges läkarförbunds chefsförening anordnar en temadag om Medicinskt ledarskap och kompetens i kris och vardag

Vi har alla upplevt en extraordinär tid präglat av nya utmaningar och erfarenheter. Behovet av medicinsk kompetens har tydligt kommit i fokus.

Ta chansen att ta del ifrån livesändningen ifrån Chefsföreningens temadag och lyssna på några av de som suttit i förarsätet – lokalt eller nationellt.


Ta del av LIVESÄNDNINGEN ifrån 14 september

Tidsschema för dagen:

10.00Ordförande Tina Crafoord, Pia Rydell och Nina Nelson Follin från chefsföreningen inleder
10.15Moderatorerna inleder
10.30Anne-Marie Wennberg Larkö, sjukhusdirektör och professor, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
10.45Malin Bengnér, smittskyddsläkare, Region Jönköpings Län
11.00Anna Maria Langkilde, Global Clinical Head, Astra Zeneca och ordförande Industriläkarföreningen
11.15Torbjörn Vedberg, företagsläkare, Previa och ordförande Svenska Militärläkareföreningen
11.30Samtal mellan talarna/moderatorerna
12.00Lunch
13.00Inledning av eftermiddagen. Moderatorerna
13.10Thomas Lindén, avdelningschef, Avd för Kunskapsstyrning för hälso-och sjukvård, Socialstyrelsen
13.25Anders Tegnell, statsepidemiolog och avdelningschef, Folkhälsomyndigheten
13.40Emma Spak, sektionschef, Sektionen för hälso- och sjukvård, Avd för Vård och Omsorg, Sveriges Kommuner och Regioner
13.55Paus
14.25Samtal mellan föreläsarna/moderatorerna    
14.55Tina Crafoord avslutar


Läs mer om Sveriges läkarförbunds chefsförening >>Language

Svenska

Topic

Förändringsledning

Objective of lecture

Övrigt

Level of knowledge

Introduktion

Target audience

Chef/Beslutsfattare
Politiker
Verksamhetsutveckling
Studerande
Vårdpersonal
Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Keyword

Exempel från verkligheten (goda/dåliga)
Styrning/Förvaltning
Uppföljning/Nulägesbeskrivning

Lecturers

Profile image for Tina Crafoord

Tina Crafoord Chairman

Profile image for Anders Tegnell

Anders Tegnell Lecturer

statsepidemiolog och avdelningschef
Folkhälsomyndigheten

Statsepidemiolog och avdelningschef, Folkhälsomyndigheten

Profile image for Anna Maria Langkilde

Anna Maria Langkilde Lecturer

Global Clinical Head
Astra Zeneca

Profile image for Ann-Marie Wennberg Larkö

Ann-Marie Wennberg Larkö Lecturer

sjukhusdirektör och professor
Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Sjukhusdirektör och professor, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Profile image for Emma Spak

Emma Spak Lecturer

SKR

Profile image for Malin Begnér

Malin Begnér Lecturer

smittskyddsläkare
Region Jönköpings Län

Smittskyddsläkare, Region Jönköpings Län

Profile image for Thomas Lindén

Thomas Lindén Lecturer

Avdelningschef/Chief Medical Officer
Socialstyrelsen

Bakgrund som läkare i klinik, forskning och som chef.
Avdelningschef, KS hälso- och sjukvård, Socialstyrelsen
Government Chief Medical Officer

Torbjörn Vedberg Lecturer

företagsläkare, Previa och ordförande Svenska Militärläkareföreningen
Previa

Profile image for Martin Rödholm

Martin Rödholm Moderator

SKR

Profile image for Sara Lei

Sara Lei Moderator