Forskningsrapporter Oral Protetik Har passerat

Fredag 16 november 2018 09:00 - 11:30 J2

Ordförande: Lars Hjalmarsson

Sessionen ger en inblick i bredden av pågående protetisk forskning i Sverige.  Vi får bland annat se och höra presentationer av kliniska studier om endodontiska komplikationer efter kronpreparationer, uppföljning av större tandretinerade broar, av Rochette-broar och jämförelser mellan pelare i kobolt-krom och guld. Vidare rapporteras om resultat från in vivo-studier, dels om adhesiv bindning till moderna translucenta zirkoniamaterial, och dels om jämförelse av biokompatibilitet och mekaniska egenskaper mellan vanligt förekommande kobolt-kromlegeringar.  


9:00

Lena Goliath, Susanna Segerström, Västerås: Endodontic complications of vital teeth supported by crowns: A retrospective follow-up study

9:15

Helena Alsterstål-Englund, Lars-Erik Moberg, Jan-Ivan Smedberg, Jenny Pettersson, Victoria Franke Stenport, Stockholm:A clinical evaluation of extensive tooth supported fixed partial dentures after 10 years. 

9:30

Maja Begovic, Alf Eliasson, Örebro: 5-års överlevnad för pelare i kobolt-krom och guld: en retrospektiv klinisk studie

9:45

Sebastian Franco-Tabares, Victoria Franke Stenport, Lars Hjalmarsson, Pui Lam Tam, Carina B Johansson, Göteborg: Chemical bonding to novel translucent zirconias: a mechanical and molecular investigation

10:00 Paus

10:15

Maria Kassapidou, Lars Hjalmarsson, Victoria Franke Stenport, Morten Syverud, Else Morisbak, Petra Hammarström Johansson, Pia Karlsson, Carina B Johansson, Jönköping/Göteborg/Oslo: Cobalt-chromium alloys in fixed prosthodontics: In vitro investigations of material properties 

10:30

Armineh Nilsson, Jan-Ivan Smedberg, Ann Lindunger, Lars-Erik Moberg, Stockholm: Långtidsuppföljning av etsbroar upp till 25 år: En retrospektiv studie

10:45  

Nicole Winitsky, Robert Nedelcu, Torsten Jemt, Jan-Ivan Smedberg, Stockholm: Single implants in the anterior maxilla in young adults. A 14-20 year retro-prospective follow up study

11:00 

Eva-Karin Korduner, Ingrid Collin Bagewitz, Esben Boeskov Øzhayat, Bengt Öwall, Malmö: Qualitatively described impairments of tooth loss and prosthetic considerations in patients from an urban and a rural area in Sweden – the urban area
11:15

Ingrid Collin Bagewitz, Eva-Karin Korduner, Esben Boeskov Øzhayat, Bengt Öwall, Karlskrona: Qualitatively described impairments of tooth loss and prosthetic considerations in patients from an urban and a rural area in Sweden – the rural area


Seminariet arrangeras i samverkan med

Svensk förening för oral protetik

Programblock

Metod och behandling, Teknik och material

Språk

Svenska

Målgrupp

Hela teamet

Ämnesområde(n)

Protetik, Tandteknik

Odontologiska poäng

2.25

Icke odontologiska poäng

0

Lars Hjalmarsson Ordförande

Ötdl, odont dr

Protetiker och chef för specialisttandvården i Folktandvården Sörmland. Disputerade 2009 på en avhandling om kobolt-krom och titan i implantatbroar. Adjungerad lektor vid Göteborgs universitet. Involverad i forskningsprojekt om bl.a. dentala cement, alternativa implantatmaterial och olika framställningstekniker för CoCr- och Ti-konstruktioner. Ordförande i Svensk Förening för Oral Protetik (SFOP).