Forskningsrapporter Pedodonti Har passerat

Torsdag 15 november 2018 09:00 - 11:15 R18

Ordförande: Elin Andersson, Tina Bergman

Under denna session rapporteras det från flera högaktuella ämnen inom barn och ungdomstandvården. Tandläkare som kommit olika lång i sina forskningskarriärer och ämnen presenterar redan publicerad eller delresultat av pågående studier. Vi kommer att få insikt i resultat från en enkätstudie om hur jämlik Sveriges barn och ungdomstandvård är. Flera studier som berör första permanenta molarerna, som vi tandläkare och övrig tandvårdspersonal lägger ner otroligt mycket resurser på. Resultat av generellt fissurförseglingsprogram och hur barn med MIH påverkas beträffande livskvalité och tandvårdsrädsla. Vidare presenteras resultat från studier av utåtagerande barn och deras risk för traumaskador. En viktig enkätstudie presenteras också beträffande behandlarens syn på bland annat smärtkänslighet hos barnpatienterna och hur det kan bli avgörande för individens fortsatta syn på tandvården. Förutom ovan nämnda ämnen får vi även rapporter om barn med LKG-defekter, Dentinogenesis imperfekta typ II och Osteogenesis imperfekta.


9:00

Malin Lam, Elina Johansson, Nina Sabel, Göteborg: Är Sveriges barntandvård jämlik? – En nationell kartläggning

9:15

Adnan Hajdarevic, Birgitta Jälevik, Agneta Robertson, Göteborg: MIH – mer än bara en tanddefekt?

9:30

Marie Staberg, Jörgen G Norén, Lars Gahnberg, Ata Ghaderi, Christina Kadesjö, Agneta Robertson, Göteborg: Tandskador hos barn och ungdomar med utagerande beteende

9:45

Claudia Jaldin, Larisa Krekmanova, Agneta Robertson, Göteborg: Kunskap och attityder om barn och ungdomars smärta och smärtbehandling i tandvården. Vad anser studenter från tandhygienist-, tandläkar- och KUT-(Kompletterande Utbildning för Tandläkare) programmen? – jämförelse mellan lärosäten i Sverige

10:00 Paus

10:15

Anna Lena Sundell, Agneta Marcusson, Jönköping: Orofacial funktion hos barn med läpp-, käk- och gomspalt

10:30

Kristofer Andersson, Barbro Malmgren, Eva Åström, Göran Dahllöf, Huddinge: Dentinogenesis imperfecta type II in Swedish children and adolescents

10:45

Flaureta Rexhaj, Ted Lundgren, Göteborg: Elemental and histo-morphological changes in dentin and enamel in osteogenesis imperfecta

11:00

Kristian Havsed, Helen Isaksson, Göran Koch, Jönköping: Kariesskador och fyllningar i permanenta molarens ocklusalyta vid 19-års ålder. En registerstudie i tre regioner

 

Seminariet arrangeras i samverkan med

Svenska Pedodontiföreningen

Målgrupp

Tandläkare, Tandsköterska, Tandhygienist, Studerande, Hela teamet

Ämnesområde(n)

Pedodonti

Odontologiska poäng

2.25

Icke odontologiska poäng

0

Föreläsare

Elin Andersson Ordförande

övertandläkare, specialisttandläkare pedodonti, Uppsala

Elin arbetar som specialisttandläkare i pedodonti i Uppsala. Styrelseledamot i Svenska pedodontiföreningens östra sektion.

Tina Bergman Ordförande

övertandläkare, specialisttandläkare pedodonti, samordnare tandvård för barn och unga, Västerås

Arbetar som specialisttandläkare i pedodnti samt som samordnare av tandvård för barn och unga, i Västerås. Kassör i Svenska pedodontiförenings östra sektion.