Hur styr digitaliseringen utvecklingen och vice versa? Har passerat

Torsdag 15 november 2018 14:00 - 15:30 F1

Föreläsare: Roger Molin
Moderator: Hans Sandberg
Paneldeltagare: Anders Jonsson, Bent Petersen, Gunnel Håkansson, Lars Gahnberg, Marika Qvist

Varje dag kan vi se hur digitaliseringen kommer in på nya områden. Artificiell intelligens, robotisering, och Big Data är begrepp som visar att vi befinner oss i en omvälvande period. En period där man talar om att en ökande tillgänglighet till kunskap leder till en mindre hierarkisk och plattare samhällsstruktur. Innebär detta hot eller möjligheter för oss inom tandvården?Roger Molin föreläsare och tidigare analytiker på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) inleder med en föreläsning som fokuserar på de möjligheter en digitalisering kan ge vården. Efter föreläsningen tar en paneldiskussion vid med företrädare från offentlig och privat tandvård samt från Nationella programrådet och kvalitetsregistret SKaPa. Frågor som diskuteras blir: -Vad tror man kommer att hända, - Hur kommer tandvården att påverkas, - Kommer digitaliseringen att styra oss eller kan vi använda digitaliseringen som ett effektivt stöd i vår verksamhet?

Seminariet arrangeras i samverkan med

SKaPa

Programblock

Teknik och material, Organisation och samhälle

Språk

Svenska

Målgrupp

Studerande, Hela teamet

Ämnesområde(n)

Lagar och regler, Patientsäkerhet, Tandhälsovård, samhällsodontologi

Tema

Digitalisering

Odontologiska poäng

0

Icke odontologiska poäng

1.5

Roger Molin Föreläsare

Analytiker

Analytiker, Ekonomie doktor, Stockholm. Arbetat på den nationella nivån sedan 1997, dels på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), dels på Socialdepartementet med två nationella samordningsuppdrag, det senaste om kroniska sjukdomar. Demografi, digitalisering och prevention teman de senaste åren.

Hans Sandberg Moderator

Tandläkare, Med. dr.

Tandläkare, Med. dr. Trosa. Tandläkarexamen Stockholm 1980. Privattandläkare 1980-2012. Affilierad till Inst Odont, Karolinska Institutet. Nationell och internationell verksamhet med IT, ledarskap och pedagogik som huvudintressen. Medlem i Svenska Tandläkarförbundets Fortbildningsråd samt i Riksstämmennämnden inom Svenska Tandläkare-Sällskapet

Anders Jonsson Paneldeltagare

Tandläkare

Anders Jonsson Tandläkarexamen 1984. Tandvården Hisinge Hus sedan 2011. Anmälningsansvarig samt arbetar med kvalitetsfrågor inom Praktikertjänst AB. Föredragande i Praktikertjänsts Reklamationsnämnd. Föredragshållare i aktuella tandvårdsfrågor och verksamhetsutveckling ADDERA. Ordf Praktikertjänst F o U - nämnd. Ledamot i STFs valberedning.

Bent Petersen Paneldeltagare

Tandvårds- och utvecklingschef

Mycket engagerad i digitaliseringen i hälso- och sjukvården i Västra Götaland.

Gunnel Håkansson Paneldeltagare

Ordförande Programområde Tandvård

Arbetar som tandvårdsstrateg med beställaransvar i Region Kronoberg och Region Halland. Ordförande i Nationellt programområde tandvård och i Tandvårdsnätverket SKL.

Lars Gahnberg Paneldeltagare

Professor

Mångårig erfarenhet av cariologi och samhällsodontologi. Strukturering och uppbyggnad av system för förebyggande tandvård. Under senare år fokuserat på äldretandvård. Registerhållare för SKaPa

Marika Qvist Paneldeltagare

Vd Folktandvården Skåne AB

Vd för Folktandvården Skåne sedan 2014 när Folktandvården Skåne bolagiserades. Lång och omfattande erfarenhet som Vd och styrelseledamot för kunskapsintensiva företag som erbjuder tjänster i en komplex kontext - från vårdföretag till bank, energiteknik- och konsultföretag inom finansiell kommunikation och PR. Marika har också varit delägare i en av Sveriges större kommunikationsbyråer och under en tid drivit eget konsultföretag inom varumärkes- och affärsutveckling.