När är det berättigat att göra CBCT undersökning vid implantat- och parodontal behandling? Har passerat

Fredag 16 november 2018 14:45 - 15:30 F2

Föreläsare: Christina Lindh

CBCT (Cone Beam Computed Tomography) tekniken nådde tandvården i slutet av 1990-talet och har sedan dess fått en stor spridning som diagnostiskt verktyg inom såväl specialist – som allmäntandvård.  Antalet nyregistrerade utrustningar ökar, vilket sannolikt beror på ett ökat utbud av flerfunktionella utrustningar där panoramautrustning kompletteras med CBCT. CBCT ger oss möjligheten att kartlägga tänder och omgivande benvävnad i tre plan, något som är både lockande och utmanande.  En ökad tillgänglighet av CBCT apparatur kräver dock ökad kunskap om berättigande och optimering särskilt då en undersökning många gånger genererar en högre stråldos till patienten jämfört med konventionella radiologiska metoder som används inom tandvård.  

I samband med såväl implantat – som parodontal behandling finns tillstånd där en CBCT undersökning är berättigad, det gäller dock att veta när och vad undersökningen tillför som har betydelse för diagnos och behandlingsbeslut. Föredraget belyser dessa aspekter och tar upp vilka riktlinjer som finns och vad som redovisats vetenskapligt då det gäller CBCT undersökningar i samband med implantat-och parodontal behandling. 

Seminariet arrangeras i samverkan med

Svensk förening för Parodontologi och Implantologi

Programblock

Diagnostik, Metod och behandling, Teknik och material

Språk

Svenska

Målgrupp

Tandläkare, Tandhygienist, Studerande

Patientgrupp

Den äldre patienten, Den vuxna patienten

Ämnesområde(n)

Implantat, Parodontologi, Röntgen

Tema

Digitalisering

Odontologiska poäng

0.75

Icke odontologiska poäng

0

Christina Lindh Föreläsare

Seniorprofessor

Specialist och seniorprofessor i odontologisk radiologi, verksam vid Odontologiska fakulteten vid Malmö universitet. Forskning med fokus på utvärdering av diagnostiska metoder specifikt radiologiska metoder så som CBCT. Vid vilka frågeställningar och tillstånd är det berättigat att utföra en CBCT undersökning och när bidrar informationen från en sådan undersökning till ett förändrat behandlingsbeslut. Övrig forskning rör identifiering av individer i riskzonen för osteoporos och fraktur och detta samband har undersökts i ett flertal studier liksom begreppet benkvalitet i samband med implantatbehandling och dess betydelse för behandlingsutfallet.