3D-volymer - gagnar det patienten? Har passerat

Fredag 16 november 2018 10:15 - 11:00 G2

Föreläsare: Farhan Bazargani, Henrik Lund
Moderator: Karin Ekströmer

Vi ser hur 3D-tekniken blir alltmer vanligare med att påverkar patientens terapiplanering och behandlarens val. Superponeringar, luftvägsanalyser och vävnadreaktioner till olika behandlingar kan ge svar på gamla och nya frågor. Föreläsningen belyser hur samverkan mellan radiologi och ortodonti kan gagna patienten.

Seminariet arrangeras i samverkan med

Svensk Förening För Odontologisk Radiologi

Programblock

Diagnostik, Metod och behandling, Teknik och material

Språk

Svenska

Målgrupp

Tandläkare

Patientgrupp

Barn- och ungdomspatienten, Den vuxna patienten

Ämnesområde(n)

Ortodonti, Röntgen

Tema

Digitalisering

Odontologiska poäng

0.75

Icke odontologiska poäng

0

Föreläsare

Farhan Bazargani Föreläsare

Övertandläkare, docent

Docent, övertandläkare och verksamhetschef vid avdelningen för Ortodonti, Centrum för Specialisttandvård, Region Örebro län. Hans forskningsområde berör i första hand klinisk patientnära forskning inom ortodonti.

Henrik Lund Föreläsare

Odont. Dr., Universitetslektor/Ötdl

Odont. dr, Övertandläkare. Specialist Odontologisk radiologi. Arbetar som Universitetslektor vid Avd. f. Oral och Maxillofacial Radiologi, Institutionen för Odontologi, Göteborgs Universitet.

Karin Ekströmer Moderator

Övertandläkare

Specialist i odontologisk radiologi sedan 2003. Arbetar som övertandläkare på specialisttandvården på Mälarsjukhuset i Eskilstuna.