Trauma – tidig förlust av permanent tand hos barn och ungdomar Har passerat

Fredag 16 november 2018 09:00 - 11:15 F4

Föreläsare: Bashar Al-Khalili, Caroline Skutberg, Ingrid Lindeberg, Olof Björnsson
Moderator: Stina Ekström

När en växande individ förlorar eller skadar en permanenttand kraftigt är det extra viktigt att vårdteamet gör en långsiktig terapiplanering. Tandläkare från flera specialiteter gör upp en behandlingsplan ofta med pedodontisten som spindel i nätet och allmäntandläkaren bör också inkluderas. Tre erfarna specialister berättar om sina erfarenheter, presenterar patientfall och ger åhörarna en inblick i hela förloppet från traumatillfället tas emot akut till dess att barnet/ungdomen övergår till ung vuxen och den permanenta ersättningen är färdig.

Seminariet arrangeras i samverkan med

Svenska Pedodontiföreningen

Programblock

Diagnostik, Metod och behandling, Teknik och material

Språk

Svenska

Målgrupp

Tandläkare, Studerande, Hela teamet

Patientgrupp

Barn- och ungdomspatienten, Den vuxna patienten

Ämnesområde(n)

Endodonti, Implantat, Infektioner, Kirurgi, Ortodonti, Pedodonti

Tema

Digitalisering

Odontologiska poäng

2.25

Icke odontologiska poäng

0

Bashar Al-Khalili Föreläsare

Övertandläkare

Medicinkandidat, 1990, Libanon. Leg. tandläkare, 1997, Karolinska Inst. (KI), Stockholm. Specialisttdl., 2003, KI. Övertandläkare på käkkirurgiska kliniken, Eastmaninstitutet, Stocklom sedan 2004. Ansvarig för implantatkirurgi på barn och ungdomar. Specialintresse och lång erfarenhet i rekonstruktiv mjuk- och hårdvävnadskirurgi i samband med trauma- och agenesifall.

Caroline Skutberg Föreläsare

övertandläkare pedodnti

Caroline tog sin tandläkarexamen vid Karolinska Institutet 2004. Hon har arbeta i folkatandvården Jämtland och folktandvården Stockholm innan hon 2016 erhöll sin specialistexamen i pedodonti vid Eastmaninstitutet, folktandvården Stockholm AB. Nu är hon kliniskt verksam på avdelningen för specialicerad barntandvård, folktandvården Sollentuna och aktiv som föreläsare inom Folktandvården Stockholm.

Ingrid Lindeberg Föreläsare

övertandläkare ororodonti

Grundutbildning på Tandläkarhögskolan i Malmö, examensår -81. Specialistutbildning på Eastmaninstituetet 2001-2004.

Olof Björnsson Föreläsare

Övertandläkare käkkirurgi

Specialisttandläkare i käkkirurgi vid Skånes Universitetssjukhus, Lund. Ansvarig för ST-utbildningen vid kliniken. Vice ordförande i Svensk Käkkirurgiska förening. Arbetar som specialist sedan 2006 med fokus på ansiktstraumatologi i multidisciplinärt team inom sjukhuset. Håller regelbundet i kursverksamhet inom ansiktstraumatologi.

Stina Ekström Moderator

Specialisttandläkare pedodonti

Specialisttandläkare pedodonti som arbetar privat i Sundbyberg/Stockholm på Barnspecialisttandvården Kronan. Är ordförande i Östra Sveriges Pedodontisektion (ÖSP), som är en del i Svenska Pedodonti Föreningen. ÖSP är ansvariga för pedodontidelen under Riksstämman 2018. Tandläkarexamen år 2000 vid Karolinska Institutet i Stockholm och Specialistexamen 2016 vid Eastmaninstitutet Stockholm. Arbetar nu privat på Praktikertjänst enda specialistmottagning för Barn och Ungdomstandvård, Barnspecialisttandvården Kronan. Mitt främsta intresse är att behandla barn med särskilda behov. När jag inte arbetar klinisk håller jag kurser och förkovrar mig med forskning.