Huvudbild för Odontologisk Riksstämma 2018
Profilbild för Estetisk tandvård - vägen till ett vackrare leende

Estetisk tandvård - vägen till ett vackrare leende Har passerat

Torsdag 15 november 2018 10:15 - 11:45 G3

Föreläsare: Cecilia Ömo, Clas Oscarsson, Mats Burendahl
Moderator: Lyova Torosyan

En stor utmaning och även en del av charmen i att vara tandläkare är att det är många olika kompetenser som du måste kunna bemästra. Förutom att kunna vara en bra ledare, göra fyllningar och exa tänder måste du som tandläkare också kunna tänka estetiskt.

 Intresset för estetisk tandvård är stort och har ökat under senare år. Det har blivit ett vanligt begrepp som väcker känslor och leder tanken till en speciell typ av vård. Men är det verkligen något nytt eller unikt?

Många tandläkarstudenter önskar mer undervisning i estetisk tandvård och Sveriges Tandläkarförbunds Studerandeförening bjuder därför in till en spännande föreläsning om just detta. Tre framgångsrika och intressanta personer kommer att berätta om hur de ser på estetiskt tandvård och dela med sig av sin dyrbara erfarenhet inom den estetiska sektionen.

Föreläsningen vänder sig framför allt till dig som är student och som vill lära dig mer om de senaste nyheterna inom estetiska tandvården som inte alltid får plats i grundutbildningen. Målet är att ge dig som student insyn i behandlingsstrategier som hjälper dig att lyckas på vägen till att skapa ett vackrare leende.

Seminariet arrangeras i samverkan med

Tandläkarförbundets Studerandeförening

Programblock

Yrke och klinik

Språk

Svenska

Målgrupp

Tandläkare, Studerande

Patientgrupp

Den äldre patienten, Barn- och ungdomspatienten, Patienten med sjukdom/funktionsnedsättning, Den vuxna patienten

Ämnesområde(n)

Etik, Kariologi, Protetik

Odontologiska poäng

1.5

Icke odontologiska poäng

0

Föreläsare

Profilbild för Cecilia Ömo

Cecilia Ömo Föreläsare

leg. Tandläkare

Tdl examen 1993. Privatpraktiker sedan 1994, äger och driver Birka Tandhälsa sedan 2006. Ackrediterad medlem i American Academy of Cosmetic Dentistry och Swedish Academy of Cosmetic Dentistry 2017. Medlem SAED. Publicerad artikel i JCD, journal of Cosmetic Dentistry 2016. Sitter i ackrediteringskommitten för SACD och i Nordic Advisory Board för GC Europe. Kursgivare i Estetisk Tandvård.

Profilbild för Clas Oscarsson

Clas Oscarsson Föreläsare

Föreläsare

Tog sin tandläkarexamen i Umeå 1982. Startade privatkliniken Tandvårdshuset CO AB, 1982. Arbetade i Umeå fram till 2007 år och de därpå följande 2 åren på en privatklinik i Dubai. Driver sedan dess en privatklinik i Stockholm med inriktning på estetiskt tandvård. Sitter i styrelsen för Swedish Academy of Cosmetic Dentistry. Specialintresse i composite-teknik och klinisk fotografering, inom vilket han även är kursgivare. Medlem av Nordöstra Kursnämnden, American Academy of Cosmetic Dentistry och American Dental Society of Sweden

Profilbild för Mats Burendahl

Mats Burendahl Föreläsare

tandläkare

Privattandläkare. En av grundarna till Swedish Academy of Cosmetic Dentistry President SACD 2017-2018

Profilbild för Lyova Torosyan

Lyova Torosyan Moderator

Ordförande - Tandläkarförbundets Studerandeförening

Tandläkarkandidat på Institutionen för Odontologi, Karolinska Institutet. Centralordförande för Sveriges Tandläkarförbunds Studerandeförening 2018. Arbetar nationellt med att främja tandläkarstudenternas ekonomiska, fackliga, sociala och utbildningsrelaterade intressen; samt internationellt via International Association of Dental Students (IADS).