Vårdutveckling med stöd från SKaPa Har passerat

Fredag 16 november 2018 09:00 - 10:00 G1

Föreläsare: IngerInger Svensson, Lars Christersson, Linda Andersson Falk, Per Hjalmarsson, Sophie Hagelin

SKaPa har utvecklat en metodik för att ge stöd till kliniker som önskar arbeta med vårdutveckling. Ett stort antal kliniker runt om i landet driver idag vårdutvecklingsprojekt med stöd från SKaPa. Symposiet kommer att belysa denna metodik och ge exempel från ett par vårdutvecklingsprojekt. Dessutom kommer en presentation att fokusera på förväntningar och önskemål från en tandvårdsorganisation som nyligen anslutits till SKaPa

Seminariet arrangeras i samverkan med

SKaPa

Programblock

Metod och behandling, Hälsa och sjukdomsförebyggande metoder , Organisation och samhälle

Språk

Svenska

Målgrupp

Hela teamet

Patientgrupp

Den äldre patienten, Barn- och ungdomspatienten, Patienten med sjukdom/funktionsnedsättning, Den vuxna patienten

Ämnesområde(n)

Kariologi, Parodontologi, Prevention, Tandhälsovård, samhällsodontologi

Tema

Digitalisering

Odontologiska poäng

1

Icke odontologiska poäng

0

IngerInger Svensson Föreläsare

Tandhygienist

Inger Svensson leg. tandhygienist Med lång erfarenhet som tandhygienist inom såväl privat och offentlig sektor. Har arbetat med flera olika projekt genom åren. Ett av de mer omfattande har varit Integration av nyanlända somaliska barns tandhälsa (som publicerats i Swedish Dental Journal). Samt även projekt inom SKaPa.

Lars Christersson Föreläsare

Nationellt Odontologiskt Ansvarig

Tandläkare, Odont. Dr. Spec. Parodontologi Nationellt Odontologiskt Ansvarig för Smile Tandvård, som är en del av Colosseum Dental Group med verksamhet i åtta europeiska länder och huvudkontor i Zürich, Switserland. Smile Tandvård har idag kliniker på 32 orter i Sverige.

Linda Andersson Falk Föreläsare

Tandsköterska, Kliniksamordnare

Arbetar som tandsköterska sedan 2010. Börjar en ny tjänst som kliniksamordnare augusti 2018. Arbetar aktivt med ett SKaPa projekt "Minska kariesprevalensen hos våra 6-åringar". Projektet startade 2015.

Per Hjalmarsson Föreläsare

Leg tandläkare, Verksamhetsutvecklare SKaPa, Verksamhetsutvecklare Folktandvården Värmland

Tandläkare och Verksamhetsutvecklare i Karlstad

Sophie Hagelin Föreläsare

Tandhygienist

Legitimerad tandhygienist sedan 2012. Arbetar aktivt med ett SKaPa- projekt med syfte att minska kariesprevalensen hos våra 6-åringar.