10 års digitalisering av tandvårdsstödet - vad har det betytt och vad kommer det att betyda? Har passerat

Onsdag 14 november 2018 13:15 - 14:45 F1

Föreläsare: Barbro Hjärpe, Frida Lundgren, Irene Edebert, Johan Blomgren, Lars Gahnberg, Lars Sjödin
Moderator: Hans Sandberg

Digitalisering av tandvårdsstödet har inneburit stora förändringar för svensk tandvård och de myndigheter som administrerar, reglerar och följer upp tandvården. Under symposiet kommer detta att belysas i korta presentationer från olika myndigheter liksom vad digitaliseringen kan betyda för respektive myndighets framtida verksamhet

Seminariet arrangeras i samverkan med

SKaPa

Programblock

Organisation och samhälle

Språk

Svenska

Målgrupp

Tandläkare, Tandsköterska, Tandhygienist, Tandtekniker, Studerande, Hela teamet

Patientgrupp

Den äldre patienten, Barn- och ungdomspatienten, Patienten med sjukdom/funktionsnedsättning, Den vuxna patienten

Ämnesområde(n)

Tandhälsovård, samhällsodontologi

Tema

Digitalisering

Odontologiska poäng

1.5

Icke odontologiska poäng

0

Föreläsare

Barbro Hjärpe Föreläsare

Tandläkare/Senior odontologisk utredare

Tandläkare med mångårig klinisk erfarenhet. Senior odontologisk utredare vid TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Föredragande för regelverket för det statliga tandvårdsstödet.

Frida Lundgren Föreläsare

Statistiker

Arbetar som statisker på Socialstyrelsen, avdelningen Statistik och jämförelser. Arbetar med hälsodataregister och har sedan 2013 främst varit inriktad på tandhälsoregistret.

Irene Edebert Föreläsare

Med dr

Projektledare på Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU). Tandläkare. Arbetar bland annat med vetenskapliga underlag till Nationella Riktlinjer för Tandvård.

Johan Blomgren Föreläsare

Tillsynstandläkare

Tillsynstandläkare och nationell samordnare av tandvårdsfrågor på Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Arbetar på den regionala avdelningen Sydväst i Göteborg.

Lars Gahnberg Föreläsare

Professor

Mångårig erfarenhet av cariologi och samhällsodontologi. Strukturering och uppbyggnad av system för förebyggande tandvård. Under senare år fokuserat på äldretandvård. Registerhållare för SKaPa

Lars Sjödin Föreläsare

Försäkringsodontologisk koordinator

Tandläkare, har jobbat som klinikchef inom folktandvården, beställare i ett landsting, tillsynstandläkare på Socialstyrelsen, utredare på TLV. Numera jobb som försäkringsodontologisk rådgivare och koordinator inom Försäkringskassan samt tandläkare på Tandakuten i Umeå.

Hans Sandberg Moderator

Tandläkare, Med. dr.

Tandläkare, Med. dr. Trosa. Tandläkarexamen Stockholm 1980. Privattandläkare 1980-2012. Affilierad till Inst Odont, Karolinska Institutet. Nationell och internationell verksamhet med IT, ledarskap och pedagogik som huvudintressen. Medlem i Svenska Tandläkarförbundets Fortbildningsråd samt i Riksstämmennämnden inom Svenska Tandläkare-Sällskapet