Alternativ för behandling av kliniska fall Har passerat

Onsdag 14 november 2018 13:15 - 16:30 G3

Föreläsare: Annika Ekestubbe, Gunnar Bergenholtz, Lucy Weibull, Pelle Pettersson
Moderator: Farid Akhlaghi

I dagens kurser inom tandvården läggs ofta fokus på avancerade metoder och behandlingar. Inte sällan förbises de mer basala och grundläggande aspekterna. Genom att presentera typiska kliniska situationer kommer kursledarna att debattera olika behandlingsmöjligheter och deras implikationer. Utgångspunkten är att de enkla lösningarna inte behöver vara sämre än de avancerade! Bland fallen som diskuteras tas aspekter upp som berör kariologiska, parodontologiska, endodontiska, protetiska och röntgenologiska frågeställningar. Informationsteknologiska metoder kommer att belysas.

 

Åhörarna får möjlighet att under kursen med hjälp av mentometer delta i terapiplaneringen och svara på frågor från kursledarna.

Programblock

Diagnostik, Metod och behandling, Teknik och material

Språk

Svenska

Målgrupp

Tandläkare, Tandsköterska, Tandhygienist, Tandtekniker, Studerande, Hela teamet

Patientgrupp

Den vuxna patienten

Ämnesområde(n)

Endodonti, Implantat, Kariologi, Kirurgi, Parodontologi, Prevention, Protetik, Röntgen

Tema

Digitalisering

Odontologiska poäng

3.25

Icke odontologiska poäng

0

Föreläsare

Annika Ekestubbe Föreläsare

Docent

Docent och övertandläkare, specialist i oral och maxillofacial radiologi. Arbetar vid avdelningen för oral och maxillofacial radiologi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

Gunnar Bergenholtz Föreläsare

professor emeritus

Professor emeritus vid Göteborgs universitet och tidigare chef för avdelningen för endodonti med oral diagnostik vid den dåvarande odontologiska fakulteten.

Lucy Weibull Föreläsare

Specialist i käkkirurgi. Arbetar med rehabiliteringsfall som övertandläkare på Brånemarkkliniken, Odontologen, Göteborg samt inom privat verksamhet.

Pelle Pettersson Föreläsare

Specialist Oral Protetik

Pelle Pettersson, tandläkarexamen 1980 och specialist i oral protetik (bettrekonstruktion) sedan 1993. Har de senaste 35 åren arbetat med tandimplantat, bl.a. vid Tandläkarhögskolan i Göteborg och på Brånemark-kliniken, men även i USA och Japan. Utför sedan år 2002 även implantatkirurgi. Varit nationell och internationell föreläsare inom sitt specialistområde sedan 1984. Är speciellt intresserad av större rekonstruktionsfall. Har de senaste knappt 20 åren åren arbetat i privat regi och finns nu hos Landala-Tandläkarna, en privat specialistklinik i centrala Göteborg.

Farid Akhlaghi Moderator

Specialist i parodontologi

Tandläkarexamen från Göteborgs Universitet 1991. Specialist i parodontologi. Kliniskt verksam på Landalatandläkarna i Göteborg sedan 1998. Nationell och internationell kursgivning inom parodontologi och estetisk tandvård.