Smärtpatienten 2.0 Har passerat

Fredag 16 november 2018 13:00 - 14:30 F4

Föreläsare: Carina Krüger Weiner, Mikael Silfverberg, Nikolaos Christidis

En patient i 45 års åldern söker för smärta höger mandibel i huggande, svidande attacker, flera gånger dagligen. Ibland tuggutlöst, ibland vid palpation av punkt strax medialt om käkvinkeln.

Naprapater, neurolog (Gabapentin), ÖNH, bettskena, botoxinjektioner, MR hals, ultraljud hals, sjukgymnastik, och käkkirurger….

Samtliga råd och behandlingar har inte fullföljts och patienten har heller inte följts upp.

Ytterligare röntgen (CBCT) visar dock på en diagnos...

Kvinna 67 år upplever plötsligt att ett hudavsnitt smärtar till vid den beröring som sker då hon tar på sig glasögonen. 

Hon söker på eget initiativ vård för neurologiska besvär och efter flertal undersökningar kommer hon under medicinsk behandling för trigeminusneuralig. 

Behandlingen har ingen effekt på hennes besvär så tillslut görs en Endodontisk och Bettfysiologisk utredning där man kommer fram till en annan diagnos...

Kvinna 18 år får smärta i en framtand som diagnostiseras med Apikal Parodontit.Tanden rotbehandlas och infektionen läker ut. Plötsligt kommer dock värken oförklarligt tillbaka. 

En anledning till detta upptäcks av en slump.


Seminariet arrangeras i samverkan med

Karolinska Institutet/Eastman Institutet

Programblock

Diagnostik

Språk

Svenska

Målgrupp

Tandläkare, Studerande

Patientgrupp

Den vuxna patienten

Ämnesområde(n)

Bettfysiologi, Endodonti, Kirurgi

Tema

Digitalisering

Odontologiska poäng

1.5

Icke odontologiska poäng

0

Carina Krüger Weiner Föreläsare

Övertandläkare Käkkirurgi, Medicine doktor

Specialistandläkare i Käkkirurgi sedan 2011 och idag klinikchef för den käkkirurgiska kliniken på Eastmaninstitutet Folktandvården Stockholm. Tidigare arbetat på den Käkkirurgiska kliniken, KS, Stockholm mellan 2011 till 2016. Medicine doktor i Klinisk Immunologi. Bedriver aktivt forskning inom Käkkirurgi, Käkledskirurgi och benigna tumörer. Föreläsare inom Oral Immunologi, Oral kirurgi och Käkkirurgi. Undervisar i Käkkirurgi på tandläkarprogrammet, KI. Styrelseledamot i Svensk käkkirurgisk förening. Representant SPESAK och SLL FoU råd.

Mikael Silfverberg Föreläsare

Bitr. Övertandläkare

Specialist i Endodonti Sci och Bitr. Klinikchef vid Specialistkliniken på KI, Odontologiska fakulteten i Huddinge. Bedriver forskning inom Endodontisk mikrobiologi och har några vetenskapliga artiklar inom området. Arbetar också med utbildning och handledning på Tandläkarprogrammet och av ST-tandläkare.

Nikolaos Christidis Föreläsare

Docent, universitetslektor, övertandläkare

Specialist i bettfysiologi 2011, specialist i avancerad smärtmedicin 2016. Universitetslektor. Forskningsområden: ansiktssmärta hos vuxna och barn från orsak till behandling samt dess påverkan på tuggfunktion och finmotorik. Tjänstgör på Karolinska Institutet, Institutionen för odontologi, sedan 2011. Tidigare tjänster: Folktandvården SLL AB 2002-2013. Smärtmottagningen Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge 2015-2017.