Implantatpatienten ur ett tandhygienistperspektiv Har passerat

Torsdag 15 november 2018 12:45 - 13:30 F3

Föreläsare: Christel Lindahl

Många patienter som vi möter inom tandvården idag är behandlade med tandimplantat. I många fall fungerar det alldeles utmärkt men hos en stor del blir det komplikationer i form av peri-implant mucosit och peri-implantit, det vill säga infektioner utan och med benförlust runt implantaten. Hur ska vi på bästa sätt förebygga dessa infektioner och hur behandlar vi när de väl uppkommit?
Vad ska man tänka på vid undersökning, hur behandlar man och vilka instrument kan användas? Hur ska man lägga upp efterföljande stödbehandling och hur går man vidare när man inte ser resultat av sin behandling?
Patientfall och kliniska tips presenteras.

Seminariet arrangeras i samverkan med

Svensk förening för Parodontologi och Implantologi

Programblock

Diagnostik, Metod och behandling

Språk

Svenska

Målgrupp

Tandhygienist, Studerande

Ämnesområde(n)

Implantat, Parodontologi

Odontologiska poäng

0.75

Icke odontologiska poäng

0

Christel Lindahl Föreläsare

Tandhygienist

Leg.Tandhygienist/Forskningskoordinator vid Fakulteten för Hälsovetenskap Högskolan Kristianstad. Mångårig erfarenhet av behandling av implantatpatienter inom specialisttandvården samt involverad i ett flertal kliniska studier där infektioner runt implantat behandlats.