Forskningsrapporter Rekonstruktions- och materialvetenskap Har passerat

Torsdag 15 november 2018 14:45 - 16:00 J2

Ordförande: Evaggelia Papia

Denna session har sitt fokus på hur material och handhavande påverkar våra konstruktioner och hur de interagerar i den orala miljön. Det är en snabb utveckling inom dentalbranschen och nya material, processteknologier och behandlingsalternativ tillkommer hela tiden. Vill du hålla dig uppdaterad så kom och lyssna på våra forskningsrapporter. Välkomna!


14:45

Sara Ala-Eddin, Dastan Said, Per Vult von Steyern, Malmö: Insertion torque (IT) changes throughout implant installation and the correlation to implant design and primary stability by means of resonance frequency analysis (RFA)

15:00

Annie Duberg, Alexandra Otterdahl, Göteborg: Koldioxidutsläpp vid digitaliserad kontra konventionell framställning av tandtekniska konstruktioner – en experimentell studie

15:15

Johanna Wiking Lima De Faria, Sofia Segerström, Malmö: A Validation Study of the Impression Replica Technique

15:30

Omma Moonfalk, Göteborg: Fracture Patterns in All-Ceramic FDPs Failed Clinically and During Manufacturing

15:45

Klas Gabrielsson, Adrian Borhani, Wen Kou, Margareta Mohlin Thorén, Umeå: The Effects Of Aging On High Transluscent Zirconia

 

Seminariet arrangeras i samverkan med

Svensk förening för Odontologisk rekonstruktions- och materialvetenskap

Programblock

Metod och behandling, Teknik och material

Språk

Svenska

Målgrupp

Tandläkare, Tandsköterska, Tandtekniker, Studerande

Ämnesområde(n)

Protetik, Tandteknik

Tema

Digitalisering

Odontologiska poäng

1.25

Icke odontologiska poäng

0

Evaggelia Papia Ordförande

tandtekniker/Dr odont vet

Dr odont vet och tandtekniker. Arbetar som lektor på Malmö universitet, Odontologiska fakulteten, avd. för materialvetenskap och teknologi och i huvudsak på tandteknikerutbildningen. Ordförande i ämnesföreningen SFORM, Svensk förening för Odontologisk Rekonstruktions- och Materialvetenskap.