Vad är artificiell intelligens och hur använder vi det i omsorgen? Har passerat

Fredag 16 november 2018 13:00 - 14:00 F1

Föreläsare: Steve Dahlskog

Artificiell intelligens – vad är det och hur kan nya och gamla metoder passa in i tandvård/hälsa? I dagens samhälle har tillämpningar av artificiell intelligens smugit sig in i vardagen. AI hjälper oss att hitta den bästa vägen när vi ska ut och resa och den hjälper oss med att hitta rätt bland alla artister och låtar eller TV-program och filmer när vi startar vår streaming-tjänst. Vad fungerar bra och vad fungerar dåligt med AI i dagsläget? Kan man använda AI i tandvården? I kliniken eller hemma? På landstingsnivå eller på riksnivå? 

Exempel på hur företaget Noomi använder AI i praktiken inom omsorgen och hur det kom sig att de började använda avancerad maskininlärning. Det kommer att relateras till en demo som har utvecklats för tandborstning. 

Inom äldreomsorgen läggs det väldigt mycket resurser på att
manuellt kontrollera munhygienen på grund av rädslan för infektioner. Demon visar hur Noomis uppkopplade armband kan användas och att systemet kan detektera att den äldre faktiskt borstar tänderna. Det intressanta är att systemet med stöd av AI kan se med vilken kvalitet tandborstningen sker. I slutändan borde vi  med hyggligt stor precision kunna se vilka tänder som faktiskt är borstade. Denna teknik är intressant för många områden och vi har bara sett början.

Seminariet arrangeras i samverkan med

Svensk förening för Odontologisk Rekonstruktions- och materialvetenskap

Programblock

Teknik och material, Hälsa och sjukdomsförebyggande metoder

Språk

Svenska

Målgrupp

Tandläkare, Tandsköterska, Tandhygienist, Tandtekniker, Studerande

Tema

Digitalisering

Odontologiska poäng

0

Icke odontologiska poäng

1

Steve Dahlskog Föreläsare

PhD Computer Science

Lärare och forskare i artificiell intelligens. Mitt forskningsintresse ligger främst inom det som kan beskrivas com "Computational Creativity"; att modellera, simulera eller replikera kreativ förmåga med hjälp av datorer.