Banner

Flickors rättigheter i konflikt - Agenda 2030 som förebyggande redskap

Torsdag 15 november 2018 11:30 - 12:00 Globala scenen

Moderator: Petra Hallebrant

Panelseminariet kommer att behandla flickors rättigheter i tider av konflikt då vi ser att flickors rättigheter kränks till en mycket hög grad vid dessa tider runt om i världen. Detta påverkar inte bara flickorna som individer utan hela familjer och samhället i stort. Därtill ämnar seminariet att lyfta fram hur vi kan motverka denna typ av kränkning av flickors rättigheter; Hur kan vi använda Agenda 2030 som redskap, särskilt mål 5 om jämställdhet och mål 16 om fredliga och inkluderande samhällen, för att förbygga och stärka flickors rättigheter? Vi avser bjuda in talare med expertis inom detta område för att diskutera positiva exempel.

Arrangör(er)

Svenska FN-förbundet

Taggar

Agenda 2030, Konflikt, Mänskliga rättigheter, Strukturellt våld, Våld mot barn

Form

Miniseminarium

Prioriterade målgrupper

Civilsamhälle, Tjänstepersoner vid statliga myndigheter/departement, Intresserad allmänhet

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Nej/No

Föreläsare

Petra Hallebrant Moderator

Generalsekreterare på Svenska FN-förbundet