Visdomstanden - röntgenologiska och kirurgiska aspekter Har passerat

Torsdag 15 november 2018 12:45 - 13:45 G4

Föreläsare: Christina Lindh, Rolf Liedholm
Moderator: Silvia Miranda Bazargani

Visdomständer erupterar inte alltid som de ska, vilket kan ge besvär för patienten till exempel i form av smärta och resorption av granntand. 

Vad ska man tänka på vid beslut om extraktion? Hur avbildar man visdomstanden bäst inför extraktion? När behövs CBCT?

Seminariet arrangeras i samverkan med

Svensk Förening för Odontologisk Radiologi

Programblock

Diagnostik

Språk

Svenska

Målgrupp

Hela teamet

Patientgrupp

Barn- och ungdomspatienten, Den vuxna patienten

Ämnesområde(n)

Kirurgi, Röntgen

Odontologiska poäng

1

Icke odontologiska poäng

0

Christina Lindh Föreläsare

Seniorprofessor

Specialist och seniorprofessor i odontologisk radiologi, verksam vid Odontologiska fakulteten vid Malmö universitet. Forskning med fokus på utvärdering av diagnostiska metoder specifikt radiologiska metoder så som CBCT. Vid vilka frågeställningar och tillstånd är det berättigat att utföra en CBCT undersökning och när bidrar informationen från en sådan undersökning till ett förändrat behandlingsbeslut. Övrig forskning rör identifiering av individer i riskzonen för osteoporos och fraktur och detta samband har undersökts i ett flertal studier liksom begreppet benkvalitet i samband med implantatbehandling och dess betydelse för behandlingsutfallet.

Rolf Liedholm Föreläsare

Docent

Docent och specialist i käkkirurgi. Tidigare övertandläkare vid avdelningen för käkkirurgi och oral medicin, Odontologiska fakulteten, Malmö universitet.

Silvia Miranda Bazargani Moderator

Övertandläkare, verksamhetschef

Övertandläkare och verksamhetschef på avdelning för odontologisk radiologi, Specialisttandvården Folktandvården Region Örebro Län. Specialist inom odontologisk radiologi 2010.