Header image for Mänskliga Rättighetsdagarna 2018
Profile image for Our solution-inclusion

Our solution-inclusion Passed

Friday November 16, 2018 11:30 - 12:00 Globala scenen

Vill du arbeta mer inkluderande men vet inte riktigt var du ska börja?  

Agenda 2030 kan aldrig uppnås utan att inkludera personer med funktionsnedsättning. Trots detta har många organisationer inom internationellt utvecklingssamarbete svårt att nå personer med funktionsnedsättning. 

Personer med funktionsnedsättningar är en av de mest marginaliserade grupperna. De har inte nåtts av de globala framstegen och finns ofta inte ens med i arbetet mot fattigdom. Svenska organisationer behöver arbeta mer inkluderande. 

Välkommen till ett seminarium som visar hur svenska organisationer inom internationellt utvecklingssamarbete kan bli bättre på att inkludera personer med funktionsnedsättning i sitt arbete. Här ger vi dig fakta, metoder och konkreta tips så att ni kan nå fler och göra mer. 

 

Målgrupper för seminariet:

Aktiva inom organisationer för mänskliga rättigheter, aktiva inom organisationer för internationellt utvecklingssamarbete, aktiva inom organisationer för funktionshinderfrågor, beslutsfattare, journalister och allmänhet.

Organizer

MyRight - Empowers people with disabilities

Tags

Agenda 2030, Diskriminering, Demokrati, Funkofobi, Internationell rättvisa, Kvinnor, Metod och verktyg, Mänskliga rättigheter, Nationella minoriteter, Ojämlikhet, Strukturellt våld

Form

Miniseminarium

Language

Svenska

Sign language interpretation

Ja/Yes