Header image for Mänskliga Rättighetsdagarna 2018
Profile image for 30. På tal om mänskliga rättigheter

30. På tal om mänskliga rättigheter Passed

Thursday November 15, 2018 15:00 - 16:00 C7

Lecturers: Camilla Sahlander, Tobias Rahm
Speaker: Claudia Gardberg Morner
Moderator: Karin Hermansson
Panelists: Daniel Johansson, Sofia Nordström

Länsstyrelserna samverkar i ett regeringsuppdrag om mänskliga rättigheter. Uppdraget syftar till att stärka genomslagskraften av svenska konventionsåtaganden i länsstyrelsernas verksamhet och kunskapsspridande aktiviteter. Detta är ett steg för att skapa ett mer motståndskraftigt skydd enligt regeringens strategi för det nationella arbetet med mänskliga rättigheter. Som ett led i uppdraget har länsstyrelserna tagit fram materialet På tal om mänskliga rättigheter. Materialet är ett kunskapsunderlag för frågor som rör den svenska konventionsefterlevnaden. Det sammanför konventionsbestämmelser, FN-kommittéernas allmänna kommentarer, deras synpunkter och rekommendationer om arbetet med mänskliga rättigheter i Sverige och relevant offentlig statistik i tio lägesbilder. Materialet lanserades under MR-dagarna 2017. I år är tanken att länsstyrelserna med stöd av företrädare från andra spcielistmynidgheter och aktörer bjuder på en djupare analys av materialet, inklusive fullständiga översättningar av allmänna kommentarer och uppdaterad statistik i frågor som kan beskrivas som våldsamma kränkningar av de mänskliga rättigheterna i Sverige.

Organizer

Länsstyrelserna

Tags

Agenda 2030, Fakta och statistik, FN:s allmänna förklaring 70 år, Mänsklig säkerhet, Våldets effekter, Våldsprevention

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper

Forskare, Civilsamhälle, Tjänstepersoner vid kommun , Tjänstepersoner vid statliga myndigheter/departement

Language

Svenska

Sign language interpretation

Ja/Yes

Lecturers

Camilla Sahlander Lecturer

Profile image for Tobias Rahm

Tobias Rahm LecturerExhibitor

Länsstyrelserna

Samordnare länsstyrelsernas uppdrag i mänskliga rättigheter

Claudia Gardberg Morner Speaker

Karin Hermansson Moderator

Daniel Johansson Panelist

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Sofia Nordström Panelist