Vad kan tandvården göra för att identifiera barn som far illa? Passed

Friday November 16, 2018 10:15 - 11:45 F3

Lecturers: Annika Halldin, Ingfrid Vaksdal Brattabø, Therese Kvist
Moderator: Birgitta Jönsson

De Nordiska ombudsmännen för barnfrågor har tydligt uttalat att tandvårdspersonal har en unik position för att identifiera barn som är utsatt för omsorgssvikt/misshandel/sexuella övergrepp. Tre faktorer som gör tandvårdspersonalens speciella i detta sammanhang är: 1) vi utför undersökningar i och runt munnen, 2) vi kan observera barns beteenden och reaktioner under behandling, och 3) vi kan se ett mönster i om barnen kommer regelbundet eller inte till tandvården. 

Föreläsarna kommer att diskutera följande: i vilken omfattning tandvårdspersonal gör orosanmälan till socialtjänsten, vad som påverkar om tandvårdspersonal gör orosanmälan, hur socialtjänsten återkopplar till tandvården, hur munhälsan påverkas hos barn som är utsatta för omsorgssvikt och hur tandvården kan förbättra rutiner kring rapportering av misstänkt omsorgsvikt/misshandel. 

Seminariet arrangeras i samverkan med

Sveriges Tandhygienistförening (STHF)

Programblock

Yrke och klinik

Språk

Svenska

Målgrupp

Tandläkare, Tandsköterska, Tandhygienist, Studerande

Patientgrupp

Barn- och ungdomspatienten

Ämnesområde(n)

Etik, Lagar och regler, Pedodonti, Prevention

Odontologiska poäng

1.5

Icke odontologiska poäng

0

Lecturers

Annika Halldin Lecturer

Klinikchef

Varit verksam i Folktandvården i över 30 år. Arbetar numera som Klinikchef på Folktandvården Västra gatan i Kungälv.

Ingfrid Vaksdal Brattabø Lecturer

Tandhygienist, PhD

Fullførte sin PhD. våren 2018 med avhandlingen; Detection of child maltreatment, the role of dental health personnel. Brattabø arbeider nå som postdoktor ved Tannhelsetjenestens kompetansesenter vest/Hordaland, Norge. Hennes interessefelt er utsette barn og unge, helsefremmende og forebyggende arbeid. Brattabø er utdannet tannpleier, Cand. scient. i biologi og praktisk pedagogisk utdanning.

Therese Kvist Lecturer

Specialisttandläkare, Odont. dr.

Specialist i pedodonti och verksam vid Tandläkarhögskolan, Karolinska Institutet. Fokuserar på utbildning, klinik och forskning om våld i nära relationer och barn som far illa. Samarbetar med Barnskyddsteam/Barnahus Stockholm och Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK).

Birgitta Jönsson Moderator

Leg. tandhygienist, Med.dr

Tandhygienist, Med.dr. Forskare vid Tannhelsetjenestens Kompetansesenter for Nord-Norge (TkNN), Tromsö och Universitetslektor vid Institutionen för Odontologi, Sahlgrenska Akademin, GU, Göteborg. Ledamot i STHF.