Lyckad integration genom Tranemomodellen Har passerat

Onsdag 14 november 2018 15:00 - 16:00 J2

Föreläsare: Ingela Karlsson, Ingvar Dimberg

Tranemo kommun var politiskt eniga om att ta emot alla flyktingar som kom till kommunen på bästa sätt under 2015 och framåt. Målet för integrationsarbetet är att de nyanlända ska känna sig trygga, trivas och bo kvar i kommunen. Tranemos företag har stort behov av rekrytering. Även kommunens egna verksamheter ser nyanlända som en viktig resurs för framtidens personalförsörjning.

Två grupper bildades. En för att ta hand om de ensamkommande flyktingbarnen. Den andra gruppen: Samverkansgruppen Integration, tar hand om alla flyktingfamiljer. Konceptet var beprövat i Hylte kommun genom deras konsult Anders Blomqvist och visade sig vara effektivt. Han bidrog till att starta upplägget i Tranemo. En integrationssamordnare utsågs också i kommunen. 

Grupperna bildades utifrån intresse och möjlighet att bistå som organisation eller som enskild person. Här finns civilsamhället med både enskilda och organisationer samt kommunens olika delar, tandvård, Närhälsan och bland annat lokala polisen som alla bidrar utifrån sina möjligheter.  

 Grupperna har sammanträde ca 1 gång per månad. Dessutom bidrar man med aktiviteter som deltagarna står för och informerar gruppen om.

 Vårt arbete i Tranemo har uppmärksammats av SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) genom en sammankomst angående lyckade integrationsexempel, där vi presenterade vårt arbetssätt och dess bakgrund.

 Även vår civilminister Ardalan Shekarabi ville ta del av vårt arbete vid en sammankomst 7/3–18 i Tranemo, där vi som enda punkt, presenterade upplägget och genomförandet.

Seminariet arrangeras i samverkan med

Folktandvården Tranemo

Programblock

Hälsa och sjukdomsförebyggande metoder , Organisation och samhälle

Språk

Svenska

Målgrupp

Hela teamet

Patientgrupp

Patienten med sjukdom/funktionsnedsättning

Ämnesområde(n)

Prevention

Odontologiska poäng

0

Icke odontologiska poäng

1

Föreläsare

Ingela Karlsson Föreläsare

Integrationssamordnare

Ingela Karlsson arbetar för Tranemo kommun som integrationssamordnare i enheten Trygg och Säker kommun.

Ingvar Dimberg Föreläsare

Leg Tandl/Klinikchef

Ingvar Dimberg är tandläkare och klinikchef vid Folktandvården i Tranemo sedan många år. Han har deltagit aktivt i Tranemo kommuns arbete för integration. Han deltar bland annat i den samverkansgrupp för integration som man skapat. Kliniken har startat ett hygieniskt sätt för tandborstning i förskolan i kommunen, på det viset når man också gömda flyktingbarn. Man har ett kreativt sätt att nå de flyktingar som finns i kommunen bland annat de ensamkommande flyktingbarnen. Ingvar deltar i hälsoskolor och tandvårdsinformation för deltagare i SFI.