Tandvårdens roll i att upptäcka våld i nära relationer Har passerat

Onsdag 14 november 2018 11:00 - 12:00 G1

Föreläsare: Eva Nevelius, Therese Kvist, Åsa Witkowski

Seminariet kommer att lyfta baskunskap om våld i nära relationer. Tandvårdsspecifika fakta kommer att lyftas fram och tandvårdens roll belysas.  Dessutom kommer vi att få en introduktion till det nya webbstödet för vården som finns på Nationellt Centrum för Kvinnofrids hemsida: www.nck.uu.se/webbstodforvarden

Seminariet arrangeras i samverkan med

Svensk Samhällsodontologisk förening

Programblock

Hälsa och sjukdomsförebyggande metoder

Språk

Svenska

Målgrupp

Tandläkare, Tandsköterska, Tandhygienist, Studerande, Hela teamet

Ämnesområde(n)

Patientsäkerhet, Prevention

Odontologiska poäng

0

Icke odontologiska poäng

1

Föreläsare

Eva Nevelius Föreläsare

Informatör

Arbetar som informatör vid Nationellt centrum för kvinnofrid vid Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset. Har ansvarat för uppbyggnaden av ett webbstöd för hälso- och sjukvårdens och tandvårdens arbete med våld i nära relationer i samverkan med Socialstyrelsen. Webbstöd för vården lanserades i februari 2018.

Therese Kvist Föreläsare

Specialisttandläkare, Odont. dr.

Specialist i pedodonti och verksam vid Tandläkarhögskolan, Karolinska Institutet. Fokuserar på utbildning, klinik och forskning om våld i nära relationer och barn som far illa. Samarbetar med Barnskyddsteam/Barnahus Stockholm och Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK).

Åsa Witkowski Föreläsare

Enhetschef och verksamhetschef för NCK:s kliniska enhet

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset arbetar på regeringens uppdrag med att höja kunskapen om mäns våld mot kvinnor och utveckla metoder för omhändertagande av våldsutsatta kvinnor. Den kliniska verksamheten omfattar den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen och kvinnofridsmottagningen vid Akademiska sjukhuset. Under 2018 lanseras "Webbstöd för vården" som utvecklats i samverkan med Socialstyrelsen och vänder sig till personal inom hälso- och sjukvård och tandvård som möter patienter som utsätts för våld.