Header image for Mänskliga Rättighetsdagarna 2018

50. Mänskliga rättigheter – en självklarhet i kommunen Passed

Friday November 16, 2018 09:00 - 10:00 C7

Moderator: Gabriella Fredriksson
Panelists: Gabriella Fredriksson, Love Hetz

Kommunens ansvar för mänskliga rättigheter är inget nytt ansvar det innebär inte heller att ett nytt parallellt system behövs. Det handlar om ett nytt sätt att jobba i den dagliga verksamheten, att sätta medborgarens behov och rättigheter i centrum . Men hur gör man? I seminariet kommer två personer att presentera idéer på hur man kan jobba effektivare och skapa en kultur som främjar alla och stärker deras rättigheter.

Organizer

RWI

Tags

Hemmet, Barn, Strukturellt våld, Våld i nära relationer, Våldsutsatt

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper

Civilsamhälle, Tjänstepersoner vid statliga myndigheter/departement, Intresserad allmänhet

Language

Svenska

Sign language interpretation

Ja/Yes

Lecturers

Gabriella Fredriksson Moderator

Head of Inclusive Societies, Raoul Wallenberg Institute

Gabriella Fredriksson Panelist

Raoul Wallenberg Institute

SKL

Love Hetz Panelist

Rättighetsstrateg i Klippans kommun