Erosioner - Var står vi? Har passerat

Onsdag 14 november 2018 15:00 - 16:00 G1

Föreläsare: Agneta Hasselkvist, Ola Fernberg, Ulf Söderström

Att diagnosticera och registrera

Dentala erosioner kan ha flera orsaker bland annat gastrisk reflux, ätstörningar eller arbetsmiljö. Bland barn och ungdomar är den vanligaste orsaken sura drycker.

Den kliniska bilden är att dentala erosioner har ökat och är ökande, speciellt i barn-och ungdomsgruppen.

Epidemiologin avseende prevalens och incidens behöver förbättras.

Det finns idag index för registrering.  Seminariet tar upp dessa index och diskuterar också ett förslag till enkel enhetlig rapportering i våra vanligaste journalsystem och kvalitetsregistret SKaPa.

Seminariet arrangeras i samverkan med

Svensk Samhällsodontologisk Förening, Svensk Förening för Cariologi, SKaPa

Programblock

Diagnostik, Teknik och material, Organisation och samhälle

Språk

Svenska

Målgrupp

Tandläkare, Tandhygienist, Studerande

Patientgrupp

Den äldre patienten, Barn- och ungdomspatienten, Patienten med sjukdom/funktionsnedsättning, Den vuxna patienten

Ämnesområde(n)

Kariologi, Tandhälsovård, samhällsodontologi

Odontologiska poäng

1

Icke odontologiska poäng

0

Föreläsare

Agneta Hasselkvist Föreläsare

Tandläkare odont dr

Allmäntandläkare sedan 1976 i Region Örebro län. Disputerat 2017 om tanderosion hos barn och ungdomar.

Ola Fernberg Föreläsare

tf tandvårdsdirektör

tf Tandvårdsdirektör Chef för verksamhetsutvecklingen i Folktandvården Region Örebro län- Chefstandläkare och representerar för Örebro-Uppsala hälso-och sjukvårdsregion i NPO. Övertandläkare i samhällsodontologi och medlem i SSOF´s styrelse.

Ulf Söderström Föreläsare

Tandvårdsstrateg, styrelsemedlem SSOF

Tandläkare, examen 1980 i Umeå. Arbetar sedan 2008 som tandvårdsstrateg/ cheftandläkare inom Folktandvården Västerbotten men ser mig själv främst som samhällsodontolog. Har deltagit i ett flertal nationella arbetsgrupper, idag som norra sjukvårdsregionens representant i programområde Tandvård, landstingen/regionernas stora satsning på kunskapsstyrning. Medl i Svensk Samhällsodontologisk förenings styrelse