Contemporary aesthetics Har passerat

Fredag 16 november 2018 14:45 - 16:15 F1

Föreläsare: Cecilia Ömo, Lory Melin Svanborg, Margaretha Lindqvist
Moderator: Farid Akhlaghi
Prisutdelare: Gunnar Håwi

Estetik är lätt om man gör rätt - tips om hur man lyckas med vardagsprotetik i den estetiska zonen. 

Fasader från planering till cementering med prediktivt behandlingsresultat och en leende patient.

Hur vi kan använda translucenta/ opaka material för att skapa naturliga tänder och leenden i komposit.
Hur vi kan behandla abrationer, attritioner och erosioner på ett minimalinvasivt sätt.

Då GTS firar 125 årsjubileum i år och tillsammans med Sverkerkommittén arrangerar efterföljande prisutdelning av Sverkerpriset på GTS kommer Margaretha Lindquist att kort berätta om jubileet. Programmet avslutas med tillkännagivandet av vem/vilka som får årets Sverkerpris.

Seminariet arrangeras i samverkan med

Göteborgs Tandläkarsällskap och American Dental Association

Programblock

Metod och behandling

Språk

Svenska

Målgrupp

Hela teamet

Patientgrupp

Den vuxna patienten

Ämnesområde(n)

Implantat, Protetik, Tandteknik

Tema

Digitalisering

Odontologiska poäng

1.5

Icke odontologiska poäng

0

Föreläsare

Cecilia Ömo Föreläsare

leg. Tandläkare

Tdl examen 1993. Privatpraktiker sedan 1994, äger och driver Birka Tandhälsa sedan 2006. Ackrediterad medlem i American Academy of Cosmetic Dentistry och Swedish Academy of Cosmetic Dentistry 2017. Medlem SAED. Publicerad artikel i JCD, journal of Cosmetic Dentistry 2016. Sitter i ackrediteringskommitten för SACD och i Nordic Advisory Board för GC Europe. Kursgivare i Estetisk Tandvård.

Lory Melin Svanborg Föreläsare

Odont.dr. Leg.tdl. Specialist i Oral protetik

Odont. Dr. i Biomaterialvetenskap. Specialist i Oral protetik. Arbetar som övertandläkare på avdelningen för tand- och käkprotetik, specialisttandvården Halmstad samt som konsult privat. Föreläser inom områdena protetik och implantatkirurgi.

Margaretha Lindqvist Föreläsare

Ordf GTS

Farid Akhlaghi Moderator

Specialist i parodontologi

Tandläkarexamen från Göteborgs Universitet 1991. Specialist i parodontologi. Kliniskt verksam på Landalatandläkarna i Göteborg sedan 1998. Nationell och internationell kursgivning inom parodontologi och estetisk tandvård.

Gunnar Håwi Prisutdelare

Tandläkare

Leg tandläkare, grundare av Sthlm Dental Implant Centre, numera Smile SDIC Sthlm. Vidare grundare av Swedish Dental Implant Centre, Harley Street, London. Har också startat SDIC tandtekniskt lab i Sthlm. Styrelseledamot i American Dental Society of Sweden. Alt 2. e-mail adress: gunnar.hawi@sdic.se