CAD-CAM-restaureringar – hur välja rätt? Har passerat

Torsdag 15 november 2018 10:15 - 11:45 F1

Föreläsare: Bjørn Einar Dahl, Hilde Molvig Kopperud, John E. Tibballs
Moderator: Jon E Dahl

CAD-CAM framställda tandersättningar introduceras nu på bred front i tandvården. Seminariet kommer att handlar om passform av CAD-CAM producerade restaureringar och om möjliga orsaker till fel och brister, såsom i den initiala intraoral skanningen eller i den efterföljande framställningsprocessen. Vilka krav behöver ställas på intraorala skannrar och vilka typer av material ska du välja?


Noggrannheten hos alla skannrar, oavsett vilken teknik som används, bestäms av antalet datapunkter som sensorn kan ta emot. En ny ISO-standard för skannrar innehåller metoder för att utvärdera deras noggrannhet. Skannrar måste ges ett värde för precisionen som anger hur stort område eller antal led som kan skannas med kliniskt godtagbara resultat.

En protetisk restaurering kräver en tillräcklig, men inte för stor cementspalt och marginal anslutning. Anpassningen av protetiska restaureringar framställda med hjälp av CAD-CAM-teknik kommer att jämföras med de som framställs med användning av konventionell teknik. Singelkronor och treleds broar i material såsom zirkoniumoxid, litiumdisilikat förstärkt glaskeramik, slipat kobolt-krom och sintrad koboltkrom kommer att jämföras mot gjuten kobolt-krom.


Seminariet kommer också att behandla korrosion och läckage från dentallegeringar som en del av utvärdering av biokompatibilitet. Med fokus på polymerbaserade CAM-material, speciellt  fräsbara kompositer för entandsrestaurationer, kommer vi att diskutera materialets stabilitet och risk för läckage jämfört med traditionell komposit.


Föreläsningen hålls delvis på engelska. 

Seminariet arrangeras i samverkan med

NIOM - nordisk institutt for odontolgiske materialer

Programblock

Teknik och material

Språk

Delvis på engelska

Målgrupp

Tandläkare, Tandtekniker, Studerande

Patientgrupp

Den vuxna patienten

Ämnesområde(n)

Protetik

Tema

Digitalisering

Odontologiska poäng

1.5

Icke odontologiska poäng

0

Föreläsare

Bjørn Einar Dahl Föreläsare

Tannlege, spesialist i oral protetikk, universitetslektor

Spesialist i oral protetikk. Ph.d.-kandidat og universitetslektor ved Avdeling for protetikk og bittfunksjon ved Universitetet i Oslo

Hilde Molvig Kopperud Föreläsare

Dr. scient.

Dr. scient. (polymerkjemi), Oslo, Norge. Ansatt ved NIOM (Nordisk institutt for odontologiske materialer) som laboratorieleder og forsker. Interesser: polymerbaserte materialer, lekkasje, materialenes fysikalske egenskaper. Involvert i standardisering og deltar i flere arbeidsgrupper i ISO/TC 106 Tannpleie.

John E. Tibballs Föreläsare

Seniorforsker

I graduated in 1974 with a Ph.D. in Physics from the University of Melbourne, studying alloys by X-ray and neutron diffraction, and including an exchange year in the USA. After holding academic and industrial research positions in Norway, Australia and Scotland, I began at NIOM in 1998. In 2002, we at NIOM and SINTEF developed a method for digitizing dental impressions taken during a 15-year, longitudinal study of inlays. Since 2013, I have been convenor of the working group within international standardization (ISO) for dental digitizing devices.

Jon E Dahl Moderator

VD NIOM, professor

VD vid NIOM og professor i cariologi, Universitetet i Oslo. Dr. odont (patologi) og dr. scient. (toksikologi). Forskingsfelt: Dentale biomaterialer, bivirkninger og blekning.