Vad händer inom rättsodontologi - nya metoder och spännande fall Har passerat

Fredag 16 november 2018 13:00 - 14:30 F3

Föreläsare: Irena Dawidson, Kanar Alkass
Moderator: Anna Jinghede

Identifiering av okända avlidna utgör en utmaning vid dödsfallsutredningar, särskilt om det inte finns någon ledtråd till vem den avlidne är. Uppgiften blir ännu svårare när det rör sig om en masskatastrof med många svårt skadade och avlidna. Om tänder finns är en rättsodontologisk jämförande tandröntgenundersökning det främsta alternativet, men i likhet med jämförande DNA-undersökning kan sökandet efter möjliga matchande personer vara mödosamt. För att begränsa antalet möjliga alternativ utgör ålder och kön därför viktiga uppgifter.


Tidigare har det visats att analys av kol-14 i tandemalj kan fastställa individers födelseår med mycket hög precision. Nu finns metoder att analysera D- och L-formerna av aspartat, vilket tidigare visat god förmåga att prediktera ålder vid analys av tänder. Metoden bygger på att aspartat alltid bildas som L-form, men att en gradvis övergång i D-form sker över tiden och att processen nästan upphör helt när en individ dör. Dessa metoder kom till användning i samband med utredningar av ”high profile” kriminalfall i Norge vilket kommer att presenteras under föredraget.


Vi kommer även att presentera den teknologiska utvecklingen inom rättsodontologin som skett under de senaste åren.

Seminariet arrangeras i samverkan med

Svensk Rättsodontologisk förening

Programblock

Metod och behandling, Yrke och klinik

Språk

Svenska

Målgrupp

Tandläkare, Tandsköterska, Tandhygienist, Tandtekniker, Studerande, Hela teamet

Ämnesområde(n)

Rättsodontologi

Odontologiska poäng

1.5

Icke odontologiska poäng

0

Irena Dawidson Föreläsare

Rättsodontolog

g) Irena Dawidson har varit lärare på Tandläkarhögskolan i Stockholm, avdelning för Cariologi, 1980-2000. Disputerade 1999. Sedan år 2000 rättsodontolog vid Rättsmedicinalverket med ansvar för rättsodontologisk verksamhet i hela landet, placerad på Rättsmedicinska enheten i Stockholm. Sedan 2016 ordförande för rättsodontologigruppen i Interpols Disaster Victim Identification arbetsgrupp.

Kanar Alkass Föreläsare

Forskare

Kanar Alkass, PhD A scientist at the National Borad of Forensic medicine, Stockholm. PhD thesis work focused on tooth analysis to facilitate the identification of unknown deceased persons, or unidentified human remains, both in the routine casework and in mass disasters. These investigations can provide very valuable information; year of birth, year of death, sex, and geographical origin of the unknown individual. The methods include bomb-pulse derived radiocarbon incorporation in the enamel and dentin of teeth, stable isotope analysis, such as 13C and 18O, and aspartic acid racemization analysis.

Anna Jinghede Moderator

Rättsodontolog/Doktorand/Kriminaltekniker

Rättsodontolog och doktorand, tidigare polis/kriminaltekniker, nu verksam vid Rättsmedicinalverket.