Digital planering för optimerad implantatbehandling Har passerat

Onsdag 14 november 2018 11:00 - 12:00 F1

Föreläsare: Christopher Appelqvist, Per Carlson

Digitala verktyg har blivit allt mer populära vid implantatbehandling och möjliggör vid rätt användning ett säkrare
behandlingsprotokoll. Målsättningen vid dagens implantatbehandling är att det önskade protetiska resultatet ska
styra implantatens placering och inte tvärtom. Föreläsningen belyser metoder med fokus på digitala hjälpmedel, såsom:

- virtuell mock-up av den planerade protetiken
- röntgenguide för planering av optimal implantatposition i kombination med CBCT och analys av förutsättningar för implantatplacering
- hjälpmedel för det kirurgiska momentet

Olika typer av guider kan framställas utifrån den protetiska ”kartbilden”, anpassade till den enskilda kliniska situationen, för att sedan utgöra en hjälp vid implantatinstallationen.

Behandlingsprinciper med olika metoder tas upp tillsammans med kliniska fall.

Seminariet arrangeras i samverkan med

Svensk förening för Parodontologi och Implantologi

Programblock

Metod och behandling

Språk

Svenska

Målgrupp

Tandläkare

Patientgrupp

Den vuxna patienten

Ämnesområde(n)

Implantat, Parodontologi, Protetik

Tema

Digitalisering

Odontologiska poäng

1

Icke odontologiska poäng

0

Föreläsare

Christopher Appelqvist Föreläsare

Övertandläkare

Tandläkarexamen 2008. Specialist inom parodontologi 2016. Verksam vid Specialisttandvården P3e i Karlskrona, Landstinget Blekinge. Arbetar främst som klinisk specialist. Sekreterare för Svensk förening för parodontologi och implantologi. Ambassadör för European Association for Osseointegration (EAO).

Per Carlson Föreläsare

Övertandläkare

Specialist i Oral Protetik sedan 2003. Han arbetar som övertandläkare/ämnesansvarig vid Specialisttandvården/FVT Blekinge, Karlskrona. Per Carlson är även verksam som föreläsare och kursgivare inom oral protetik och implantologi, med fokus på kvalitet och estetik.