Om konsten att vårda ett bett Har passerat

Fredag 16 november 2018 13:00 - 14:30 F2

Föreläsare: Annika Torbjörner

Det är svårare att vara tandläkare idag än förr. Ett skäl är dagens stora variation i ocklusala material. Komposit, olika keramer, metaller, emalj och blottat dentin slits mot varandra och nöts i olika grad. Bettet hamnar lätt i otakt. Det är nu som "fel" tänder börjar ta upp för stor belastning. Tänder som är försvagade av t ex stora fyllningar utsätts för större och mer ogynnsamma krafter än de klarar och då uppstår frakturerna. Finns det några alternativ?

Enkla punkter och verktyg för att kunna göra en "bettutvecklingskontroll" på vuxna presenteras och illustreras med kliniska exempel. Genom att använda de protetiska kunskaperna till att INTE göra protetik utan i stället till att förebygga,  kan riskpatienter och risksituationer fångas upp i ett tidigt skede, tandvård kan bli en positiv hälsospiral både för enskilda tänder och för bettet som helhet och vi minskar risken för att hamna i den omfattande och riskfyllda protetiken.

Seminariet arrangeras i samverkan med

Svensk Förening för Oral Protetik

Programblock

Metod och behandling

Språk

Svenska

Målgrupp

Tandläkare, Tandsköterska, Tandhygienist

Patientgrupp

Den vuxna patienten

Ämnesområde(n)

Prevention, Protetik

Odontologiska poäng

1.5

Icke odontologiska poäng

0

Annika Torbjörner Föreläsare

Övertandläkare

Övertandläkare i oral protetik i Karlstad. Flitigt anlitad kursgivare med ett brett odontologiskt intresse. En av författarna till boken "Protetik i det försvagade bettet - en resa i Henry Beyrons fotspår".