Konsten att kommunicera med dagens ungdomar om viktiga och svåra frågor i tandvården Har passerat

Fredag 16 november 2018 14:45 - 16:15 G2

Föreläsare: Eva Bergquist, EwaCarin Ekberg, Mats Trondman
Moderator: Erik Lindfors

Den yngre generationen har fötts in i en digital värld där mer än 90% av ungdomarna är ständigt uppkopplade. Bilder från alla delar av livet läggs upp på Instagram, man delar sina liv med vänner via statusuppdateringar på Snapchat, snabba nyheter sprids via Twitter och Facebook, filmer på Youtube börjar ersätta tidigare sökmotorer som Google och man bygger jobbrelationer på LinkedIn. Att ständigt vara uppkopplad ger ungdomarna ett aldrig sinande informationsflöde som kan leda till ”informationströtthet”. Detta kan i sin tur göra det svårt för dem att prioritera mellan sådant som är viktigt att veta och det som endast upptar tid från det verkligt viktiga i livet. Det massiva informationsflödet ställer även större krav på vårdgivaren som i många fall ska överföra komplex medicinsk information och även försöka påverka ungdomarnas förståelse, tankar och beteende. Detta samtidigt som stress och dess konsekvenser ökar i samhället, inte minst bland unga kvinnor.

I detta seminarium får vi med olika infallsvinklar lära oss mer om hur vi generellt kan kommunicera med unga patienter och hur vi kan hjälpa dem till beteendeförändring för att exempelvis uppnå bättre funktion och livskvalitet. Erfarenheter från smärtvården ges som exempel på hur det kan fungera trots svåra förutsättningar. En av föreläsarna har vetenskaplig förankring i pedagogik/psykologi för ungdomar, en har vetenskaplig och klinisk erfarenhet av kommunikation med ungdomar som del av smärtbehandling (Smärtskola, internet-baserad terapi, motiverande samtal, beteendeförändrande behandling) och en föreläsare är psykolog med erfarenhet av att förebygga och behandla stress och smärtrelaterad ohälsa hos barn och ungdomar. 

Seminariet arrangeras i samverkan med

Svensk förening för bettfysiologi

Programblock

Metod och behandling, Hälsa och sjukdomsförebyggande metoder

Språk

Svenska

Målgrupp

Tandläkare, Tandsköterska, Tandhygienist, Studerande, Hela teamet

Patientgrupp

Barn- och ungdomspatienten

Ämnesområde(n)

Bettfysiologi, Kariologi, Ortodonti, Pedodonti, Prevention, Protetik, Tandhälsovård, samhällsodontologi, Psykologi

Tema

Digitalisering

Odontologiska poäng

0

Icke odontologiska poäng

1.5

Eva Bergquist Föreläsare

leg psykolog

Började arbeta som psykolog inom barn- och ungdomspsykiartrin, Under 2011-2018 arbetade jag på Barn- och ungdomssmärtenheten för långvarig smärta i Lund, parallellt med specialisering inom klinisk psykologi och psykologisk behandling. Under hösten 2018 påbörjas en ny tjänst som skolpsykolog samt forskningsprojekt vid Örebro universitet för att förebygga stress- och smärtrelaterad ohälsa och sjukskrivningar.

EwaCarin Ekberg Föreläsare

Professor

Specialist i bettfysiologi, Arbetar på avdelningen för orofacial smärta och käkfunktion, Malmö universitet. Nuvarande forskningsområde: Validering av instrument för barn och ungdomar med TMD smärta och käkfunktionsstörningar samt dess konsekvenser i livet, internetbaserad smärtskola samt preventionsprogram för ungdomar med TMD smärta,

Mats Trondman Föreläsare

Professor

Erik Lindfors Moderator

Övertandläkare

Övertandläkare och ämnesansvarig vid enheten för Bettfysiologi, Specialisttandvården Kaniken i Uppsala. Studierektor för tandläkarnas ST-utbildning i Region Uppsala. Styrelseledamot i Svensk Förening för Bettfysiologi. Bedriver forskning med fokus på olika behandlingar av käkmuskelsmärta.