Käkledsprotes - evidens och konsekvens Har passerat

Torsdag 15 november 2018 10:15 - 11:15 F2

Föreläsare: Mattias Ulmner, Thomas List
Moderator: Per Alstergren

Att ersätta käkled med implantat eller andra metoder har provats under lång tid. Historiskt har detta inte fungerat utan skapat oerhörd problematik för både patienter och behandlare. Sedan ett antal år finns ett koncept för att ersätta en käkled med ett nytt slags implantat, något som i alla fall verkar fungera bättre än tidigare försök. Det finns ännu begränsat med evidens och även om den kirurgiska metodiken är standardiserad finns begränsat med kunskap om evidens, indikationer, kontraindikationer, progression och prognos för patienter som ska eller har behandlats med detta käkledsimplantat. Målet är att seminariet ska leda till ökad kunskap och förståelse för när detta implantat är ett behandlingsalternativ och vad man kan förvänta sig i behandlingseffekt och komplikationer samt långtidseffekt.

Seminariet arrangeras i samverkan med

Svensk förening för bettfysiologi

Programblock

Diagnostik, Metod och behandling, Hälsa och sjukdomsförebyggande metoder

Språk

Svenska

Målgrupp

Tandläkare

Patientgrupp

Patienten med sjukdom/funktionsnedsättning, Den vuxna patienten

Ämnesområde(n)

Bettfysiologi, Kirurgi

Odontologiska poäng

1

Icke odontologiska poäng

0

Mattias Ulmner Föreläsare

Övertandläkare

Specialist i käkkirurgi, övertandläkare på Karolinska Universitetssjukhuset, P.O. Kraniofaciala sjukdomar. Doktorand på Karolinska Institutet inom området käkledssjukdomar.

Thomas List Föreläsare

Professor, övertandläkare

Professor Thomas List är avdelningsföreståndare vid avdelningen för Orofacial smärta och käkfunktion, Odontologiska fakulteten vid Malmö Universitet. Hans forskning omfattar epidemiologiska studier av TMD hos ungdomar och vuxna; analys av diagnostiska metoder och mekanismer vid TMD och orofacial smärta; samt i randomiserade kliniska studier utvärdering av den smärtlindrande effekten av olika former av behandlingar. Thomas har medverkat vid SBUs rapport om långvarig smärta; Socialstyrelsens nationella riktlinjer för smärta och funktionsstörningar i mun, ansikte och käkar; samt tjänstgör som expert i flera nationella och internationella organisationer

Per Alstergren Moderator

Professor, övertandläkare

Per Alstergren är professor, övertandläkare (specialist i bettfysiologi) och prodekanus vid Odontologiska fakulteten vid Malmö universitet samt ansvarig för Orofaciala smärtenheten som utreder och behandlar de mest komplexa patienterna med långvarig smärta. . Forskningsområden: 1) smärta och inflammation i käkleden, framförallt på patienten med generella inflammatoriska sjukdomar (reumatiska sjukdomar) hos både barn och vuxna, 2) hjärnans förändrade funktion och utseende vid långvarig smärta och hur detta kan återställas samt 3) förbättrad diagnostik av TMD i specialist- och allmäntandvård.