Specialistkonsult och utbildning via videokonferens Har passerat

Onsdag 14 november 2018 13:15 - 14:45 G1

Föreläsare: Charlotta Svanberg, Jan Gudmundson, Lars Grangert, Niels-Peter Nyström
Moderator: Mats Carlén

Föredraget kommer att belysa möjligheterna för allmäntandvården att konsultera specialist via virtuellt möte- videokonferens. Praktiska tips kommer att presenteras utifrån föredragshållarnas egna erfarenheter efter att ha arbetat några år med specialistkonsultationer via videokonferens. Även möjligheten att bedriva utbildning via videokonferens till deltagare på flera olika platser samtidigt kommer att belysas.

Seminariet arrangeras i samverkan med

Svenska Ortodontiföreningen, Svensk förening för Parodontologi och Implantologi

Programblock

Diagnostik, Metod och behandling, Teknik och material

Språk

Svenska

Målgrupp

Tandläkare, Tandsköterska, Tandhygienist, Studerande, Hela teamet

Patientgrupp

Barn- och ungdomspatienten, Den vuxna patienten

Ämnesområde(n)

Ortodonti, Parodontologi

Tema

Digitalisering

Odontologiska poäng

1.5

Icke odontologiska poäng

0

Charlotta Svanberg Föreläsare

Övertandläkare

Specialisttandläkare i ortodonti. Arbetar på Tandläkarhögskolan i Umeå. Även studierektor för ST tandläkare i Umeåregionen.

Jan Gudmundson Föreläsare

Övertandläkare

Tandläkarutbildning Umeå, examensår 2008. Sedan 2016 specialisttandläkare inom parodontologi. Verksam vid specialisttandvården Östersund, region Jämtland/Härjedalen.

Lars Grangert Föreläsare

Övertandläkare

Specialist i Ortodonti sedan 1980 med bred klinisk och administrativ erfarenhet. Arbetar som kliniker, ST handledare samt konsult via videokonferens och med kurser.

Niels-Peter Nyström Föreläsare

Tandläkare

Mats Carlén Moderator

Övertandläkare

Jag tog tandläkarexamen i Umeå 1983, där jag även gjorde min specialistutbildning till ortodontist, med examen 2002. Jag arbetar nu med tandreglering på Tandvårdens Kompetenscentrum i Piteå och Luleå.