Forskningsrapporter Ortodonti Har passerat

Torsdag 15 november 2018 12:45 - 14:45 R2

Ordförande: Mats Carlén

Välkommen att uppdatera dig i den pågående forskningen inom ortodonti, som belyser ämnet ur ett brett perspektiv. Ta del av tankeväckande rapporter som du kanske sedan kan dra nytta av i din egen ortodontiska verksamhet.

12:45

Eva Josefsson, Rune Lindsten, Jönköping: Treatment of missing maxillary lateral incisor- A clinical and esthetical evaluation

13:00

Lillemor Dimberg, Mikael Sonesson, Stockholm/Örebro: Ortodontisters bedömning av objektivt behandlingsbehov hos patienter med stort subjektivt behandlingsbehov- en nationell enkätstudie med foto på fem autentiska patientfall

13:15

Houda Ghiasi, Michal Wiaderny, Kristina Johansson, Liselotte Paulsson, Malmö: Self-perceived pain and discomfort during the first week of treatment with fixed appliance: A randomized controlled trial

13:30

Emma Göransson, Lars-Inge Norevall, Mats Bågesund, Lillemor Dimberg, Linköping: Translation and Validation of the Swedish version of the Psychosocial Impact of Dental Aesthetics Questionnaire

13:45 Paus

14:00

Katarina Utterström, Lillemor Dimberg, Karlstad: Utförd ortodontivård hos en kohort med barn som avslutade sin behandling på Tandregleringskliniken i Karlstad under året 2012

14:15

Enlil Tadaros, Amro Ghaiad, Idil Alatli Burt, Huddinge: Kunskapsnivån bland svenska allmäntandläkare avseende ortodontiska retentionsapparaturer- en enkätstudie

14:30

Anke Krämer, Ingalill Feldmann, Mats Sjöström, Mats Hallman, Gävle/Umeå: Removable versus fixed retainer for stabilization in the mandible six and 18 months after orthodontic treatment- Preliminary results from a randomized controlled trial     

Seminariet arrangeras i samverkan med

Svenska Ortodontiföreningen

Språk

Svenska

Målgrupp

Tandläkare, Studerande

Ämnesområde(n)

Ortodonti

Odontologiska poäng

2.25

Icke odontologiska poäng

0

Mats Carlén Ordförande

Övertandläkare

Jag tog tandläkarexamen i Umeå 1983, där jag även gjorde min specialistutbildning till ortodontist, med examen 2002. Jag arbetar nu med tandreglering på Tandvårdens Kompetenscentrum i Piteå och Luleå.