Vem äger tandvården 2025? Har passerat

Fredag 16 november 2018 10:15 - 11:45 F2

Föreläsare: Bengt Franzon, Carina Sjölund, Eva Ljung, Mikael Moutakis, Tobias Wiren

Tandvården är mitt i en samhällsförändring där patienten på ett  helt nytt sätt kan påverka sin tandvård genom lättillgänglig teknik. En patient som om den har förmågan att manövrera på en fri marknad kan göra mängder av informerade val. Samtidigt finns det människor som inte klarar detta.  Ojämlikhet i tandvården är inte bara ekonomisk utan också en klassfråga i att hantera friheter och teknik.

Till skillnad från skola, vård och omsorg har tandvårdens ägande i princip aldrig ifrågasatts i den politiska diskussionen. 

På utbudssidan har den svenska tandvårdsmarknaden varit stabil fram till mitten av 2000-talet. Den har bestått av Folktandvård i förvaltningsform och privattandvård. Privattandvården i sin tur varit uppdelad på små tandläkarägda mottagningar och Praktikertjänst AB.

Sedan 1999 är tandvård i Sverige en fri marknad med statliga subventioner till patienten. 

Folktandvården, som ägs och drivs av respektive landsting/region, har valt att bolagisera sin verksamhet i fem landsting/regioner och behållit förvaltningsformen i övriga. . Folktandvården står inför stora utmaningar som tex tandläkarbrist och vårdköer

Den privata tandvården genomgår en strukturomvandling. Tandläkare är födda på 1950-talet säljer sina mottagningar och går i pension. Det är svårt för unga tandläkare att låna pengar på banken för att köpa av tandläkarmottagningar. Trenden går mot större enheter och privata tandvårdsföretag som ägas av andra än tandläkare. 

Hur påverkar detta patienten och tandvården? 


Programblock

Organisation och samhälle

Språk

Svenska

Målgrupp

Tandläkare, Tandsköterska, Tandhygienist, Tandtekniker, Studerande, Hela teamet

Ämnesområde(n)

Tandhälsovård, samhällsodontologi

Odontologiska poäng

0

Icke odontologiska poäng

1.5

Bengt Franzon Föreläsare

Tandläkare

Tandläkare sedan 1980. Nu doktorand vid Malmö universitet och skriver på en avhandling om den svenska tandvården med ett samhällsodontologiskt perspektiv. Har ett förflutet som ordförande i Privattandläkarna, ledamot av TLVs nämnd för tandvård och varit privattandläkare i 36 år.

Carina Sjölund Föreläsare

Eva Ljung Föreläsare

Vd Folktandvården Stockholms län AB

Vd Folktandvården Stockholms län AB (Tandläkarexamen 1985) Chef och ledare i olika verksamheter genom åren tex landstingsdirektör Uppsala, chef för Patientnämnden Stockholm, förvaltningschef Folktandvården Uppsala. Sitter även i den statliga utredningen " Jämlik tandvård".

Mikael Moutakis Föreläsare

Fil Mag

Forskarstuderande i nationalekonomi vid Handelshögskolan, Göteborgs Universitet. Analytiker vid Tandvårdsenheten, Tandvårds och Läkemedelsförmånsverket (TLV), Stockholm. Forskar i hur statliga tandvårdsstödet påverkar tandvårdsmarknaden.

Tobias Wiren Föreläsare

Grundare av Smile Tandvård

Entreprenör utbildad på Handelshögskolan i Göteborg och Harvard Business School. Har haft flera ledanden befattningar i snabbväxande tjänsteföretag i Sverige och utomlands. Grundade Smile Tandvård 2006 som idag är Euopas ledande tandvårdskedja med drygt 230 kliniker i 8 länder. Arbetar idag som förvärvs- och expansionsansvarig för Smile i Sverige.