Oralmedicinska fallrapporter Har passerat

Fredag 16 november 2018 10:15 - 11:15 G1

Moderatorer: Bengt Hasséus, Gunnar Warfvinge
Rapportörer: John Bratel, Karin Garming-Legert, Sofie Jansson

Oralmedicinska fall kommer presenteras och diskuteras utifrån klinik och histopatologisk undersökning.

Seminariet arrangeras i samverkan med

Svensk förening för Orofacial Medicin

Programblock

Diagnostik, Metod och behandling

Målgrupp

Tandläkare

Ämnesområde(n)

Orofacial medicin, sjukhustandvård

Odontologiska poäng

1

Icke odontologiska poäng

0

Bengt Hasséus Moderator

Docent

Docent i oral medicin vid Sahlgrenska Akademin, Göteborg Universitet och övertandläkare vid Specialkliniken för Oral Medicin, Specialisttandvården, Västra Götalandsregionen. Bedriver klinik och forskning inom ämnesområdet inriktad på att förstå immunologiska mekanismer vid orala slemhinnesjukdomar.

Gunnar Warfvinge Moderator

professor i oral patologi

Professor i oral patologi vid Tandvårdshögskolan i Malmö och verksam inom ämnesområdet sedan början av 1980-talet. Bedriver forskning som huvudsakligen är inriktad på att förstå munslemhinnans immunsystem med betoning på inflammatoriska slemhinnesjukdomar.

John Bratel Rapportör

Övertandläkare, odont. dr

Övertandläkare, odont.dr. Arbetar på kliniken för Sjukhustandvård/oral medicin odontologen, Göteborg, Folktandvården Västra Götaland.

Karin Garming-Legert Rapportör

Bitr. övertdl, medicine dr.

Bitr. övertdl, medicine doktor i oral medicin vid Karolinska Institutet. Kliniskt verksam vid specialistkliniken för oral medicin vid institutionen för odontologi. Programdirektor för tandläkarprogrammet.

Sofie Jansson Rapportör

Övertandläkare

Avslutat utbildning i Orofacial medicin på ST-nivå juni 2018. Arbetar på avdelningen för Orofacial medicin på Käkkirurgiska kliniken i Jönköping.