Forskningsrapporter Orofacial Medicin Har passerat

Torsdag 15 november 2018 12:45 - 15:45 R17

Ordförande: Ante Zakrisson

Detta året tas följande ämnen upp: Kan icke invasiva metoder med borstbiopsier med automatiserad HPV analys ge ett likartat resultat som traditionella biopsier? Tre olika rapporter om biomarkörer i saliven. Kan biomarkörer ge oss svar om aktiviteten vid SLE, IBS respektive geografisk tunga? Vilka patienter är bäst lämpade för Medicinsk screening inom tandvården. Recidivfrekvensen efter avlägsnande av leukoplakier. Sambandet mellan P16 och HPV infektion i orala leukoplakier samt skivepitelcancer. Hur upplever äldre att tuggförmågan ändras genom livet? Är smärtupplevelsen annorlunda hos tandvårdsrädda patienter ?


12:45

Erik Kollinius, Christina Runow Stark, Jan-Michaél Hirsch, Stockholm: Borstbiopsier för att påvisa HPV 16/18 med filterkort och artificiell intelligens som stöd vid cytologidiagnostik

13:00

Anna Bengtsson, Inger Wård, Per Stjernfeldt-Egelstad, Stockholm: Upplevd tuggförmåga hos äldre individer, en intervjustudie

13:15

Göran Friman, Filipstad: Urval för medicinsk screening inom tandvården

13:30

Elisabeth Jogin, Pia Skott, Anders Lindunger, Magnus Petersson, Claes-Göran Östensson, Stockholm: Identifiering av personer med förhöjd risk för ohälsa i samband med rutinundersökning vid tandvården. En pilotstudie i samarbete mellan Primärvård, Folktandvård och Specialistvård vid fyra enheter i Stockholm

13:45 Paus

14:00

Sonja Rafat, Patricia De Palma, Mesfin Tessma, Björn klinge, Stefan Borg, Stockholm: Oral hälsa bland svenska missbruks patienter- En jämförande tvärsnittsstudie

14:15

Vegard  Garsjö,  Amal  Dafar,  Hulya  Çevik-Aras,  John  Bratel, Borås/Göteborg: Calprotectin som markör vid geografisk tunga

14:30

Guillerma Raucho, Ronaldo Lira Junior, Iva Gunnarsson, Elisabeth Svenungsson, Elisabeth A Boström, Stockholm: Innate-immunity-related biomarkers in saliva reflect disease activity and provide diagnostic ability in Systemic Lupus Erythematous patients

14:45

Mirjam Majster, Sven Almer, Elisabeth A Boström, Stockholm: Kalprotektin i saliv som tidig markör för inflammatorisk tarmsjukdom

15:00

Lisa Svensson, Magnus Hakeberg, Ulla Wide, Göteborg: Dental smärta och oral hälsorelaterad livskvalité hos svårt tandvårdsrädda patienter

15:15 

Magdalena Korytowska, Jonas Sundberg, Johan Blomgren, John Bratel, Patricia Miranda Burgos, Ebba Kjellström, Jenny Öhman, Aniko Kovacs, Lars Sand, Jan-Michael Hirsch, Erik Holmberg, Daniel Giglio, Göran Kjeller, Bengt Hasséus, Trollhättan/Göteborg: Recurrence Rate After Surgical Removal Of Oral Leukoplakia

15:30 

Jonas Sundberg, Magdalena Korytowska, Johan Blomgren, Patricia Miranda Burgos, Lena Blomstrand, Shahin De Lara, Jenny Öhman, Anikó Kovács, Lars Sand, Jan-Michaél Hirsch, Erik Holmberg, Daniel Giglio, Peter Horal, Magnus
Lindh, Göran Kjeller, Bengt Hasséus, Göteborg: Correlation between overexpression of P16 and the presence of Human Papilloma Virus in oral leukoplakia and oral squamous cell carcinoma

Seminariet arrangeras i samverkan med

Svensk förening för Orofacial Medicin

Språk

Svenska

Målgrupp

Tandläkare

Ämnesområde(n)

Infektioner, Orofacial medicin, sjukhustandvård, Psykologi

Odontologiska poäng

3.25

Icke odontologiska poäng

0

Ante Zakrisson Ordförande

Övertandläkare

Övertandläkare. Arbetar på Hallands sjukhus Halmstad med sjukhustandvård och oralmedicinska patienter. Certifierad i oral medicin.