Hallandsmodellen – tappa inte sköra äldre Har passerat

Torsdag 15 november 2018 09:00 - 10:00 F2

Föreläsare: Anne Hemberg-Jess, Ann Ljungman, Gunilla Nyström, Susann Lindgren

Dagens äldre har fler egna tänder än tidigare generationer. Den friska äldre upprätthåller god egenvård och besöker tandvården regelbundet.Vid sjukdom sviktar egenvården och tandvårdskontakten kan förloras. Perioden som ”skör äldre” kan pågå i många år.

Region Halland jobbar för de sköra äldres munhälsa genom flera projekt.

”Hallandsmodellen” innebär att speciellt utbildade äldre-ambassadörer arbetar för att den sköra äldre ska bibehålla sin tandvårdskontakt.

Region Hallands samarbete med CÄT i VG-regionen har möjliggjort en virtuell samarbetsplats där äldre-ambassadörer har tillgång till kvalitetssäkrade dokument och utbildningsmaterial.

Projektet ”Hälsofrämjande insatser för sköra äldres munhälsa” har haft som syfte att ta fram en samverkansmodell – representanter från kommun, tandvård och sjukvård har ingått. Målet är en struktur för samverkan mellan de olika aktörerna för att bibehålla munhälsan hos den sköra hallänningen.

Seminariet arrangeras i samverkan med

Svensk förening för Orofacial Medicin

Programblock

Yrke och klinik, Hälsa och sjukdomsförebyggande metoder , Organisation och samhälle

Språk

Svenska

Målgrupp

Tandläkare, Tandsköterska, Tandhygienist, Hela teamet

Patientgrupp

Den äldre patienten

Ämnesområde(n)

Orofacial medicin, sjukhustandvård, Prevention, Tandhälsovård, samhällsodontologi

Odontologiska poäng

1

Icke odontologiska poäng

0

Anne Hemberg-Jess Föreläsare

Klinikchef/Tandhygienist

Arbetar som klinikchef för två allmäntandvårdskliniker Folktandvården Vallås och Hyltebruk i Halland.

Ann Ljungman Föreläsare

Sjukhustandläkare

Övertandläkare. Arbetar på Hallands sjukhus Halmstad med sjukhustandvård och oralmedicinska patienter. Certifierad i oral medicin.

Gunilla Nyström Föreläsare

Tandhygienist

Kliniskt verksam på Folktandvården Fjärås och Kliniksamordnare på Folktandvården Fjärås och Folktandvården Kolla. Är engagerad i äldretandvårdsfrågor i Region Halland.

Susann Lindgren Föreläsare

Tandhygienist

Arbetar på specialisttandvården Hallands sjukhus Halmstad med patienter som har Parodontala/Periimplantära sjukdomar samt på sjukhustandvården. Undervisar för sjuksköterskor på Högskolan i Halmstad i tandvård/munhälsobedömningar