Forskningsrapporter Endodonti Har passerat

Torsdag 15 november 2018 09:00 - 11:15 J2

Ordförande: Helena Fransson

9:00

Victoria Dawson, Kerstin Leonard, My Vidigsson, Eva Wolf, Malmö: Koronal restauration på rotfylld tand- tandläkarens beslutsprocess

9:15

Fernando Mota de Almeida, Lennart Flygare, Kerstin Knutsson, Eva Wolf, Malmö/Luleå: CBCT-remiss vid endodontisk frågeställning – tandläkarens beslutsprocess

9:30

Caroline Gillsvik, Andreas Nilsson, David Grinneby, Simon Pankalla, Eva Wolf, Malmö: Preklinik som tillräcklig förberedelse för kliniskt arbete med rotbehandlingar - en kvalitativ studie

9:45

Malin Brundin, Carina Öhman, Rolf Claesson, David Figdor, Umeå: PCR – bara positivt?

10:00 Paus

10:15

Eva Wolf, Gisela Priebe, Magnus Englander, Malmö: Tandvården som arena för upptäckt av sexuella övergrepp

10:30

Emma Wigsten, Thomas Kvist, Peter Jonasson, EndoReCo, Thomas Davidson, Göteborg/Linköping: Livskvalitet hos patienter som antingen påbörjar en rotbehandling eller får en tand extraherad i Folktandvården

10:45

Amenah Al Hajj, Emma Wigsten, Thomas Kvist, Peter Jonasson, Endo-ReCo, Göteborg: Uppföljning av rotbehandlingar med patientcentrerade utfallsmått

11:00

Lioubov Kalaboukhova, Peter Jonasson, Göteborg: Regenerative endodontic procedure – A pragmatic clinical study

Seminariet arrangeras i samverkan med

Svenska Endodontiföreningen

Språk

Svenska

Målgrupp

Tandläkare, Studerande

Ämnesområde(n)

Endodonti

Odontologiska poäng

2.25

Icke odontologiska poäng

0

Föreläsare

Helena Fransson Ordförande

Tandläkare

Docent och övertandläkare vid Avd för endodonti, Odontologiska fakulteten, Malmö universitet. Ordförande för Svenska endodontiföreningen.