När tanden försvinner – etiologi, diagnostik och behandling av rotresorptioner Har passerat

Torsdag 15 november 2018 14:00 - 15:30 F4

Föreläsare: Henrik Lund, Julia Davies, Maria Pigg, Nelly Romani Vestman

Rotresorptioner - varför uppstår de? Vad kan vi som behandlare göra för att behandla dessa? 

Via fallpresentationer går specialister i olika ämnesområden igenom rotresorptionen; mekanismen vid uppkomst, histologiskt och radiologiskt utseende och vilka behandlingsmöjligheter som finns. 

Seminariet arrangeras i samverkan med

Svenska Endodontiföreningen

Programblock

Diagnostik, Metod och behandling, Teknik och material

Språk

Svenska

Målgrupp

Tandläkare, Studerande

Patientgrupp

Den äldre patienten, Barn- och ungdomspatienten, Den vuxna patienten

Ämnesområde(n)

Endodonti, Röntgen

Tema

Digitalisering

Odontologiska poäng

1.5

Icke odontologiska poäng

0

Henrik Lund Föreläsare

Odont. Dr., Universitetslektor/Ötdl

Odont. dr, Övertandläkare. Specialist Odontologisk radiologi. Arbetar som Universitetslektor vid Avd. f. Oral och Maxillofacial Radiologi, Institutionen för Odontologi, Göteborgs Universitet.

Julia Davies Föreläsare

Professor

Julia Davies är professor vid avdelningen för oral biologi på Odontologiska fakulteten, Malmö universitet. Hon intresserar sig främst för de cellbiologiska processer som är av relevans för upprätthållande av orala hälsa och oral sjukdomar. Hennes huvudsakliga forskningsintressen är hur mikrobiella biofilmer (dental plack) orsakar de viktigaste orala infektionssjukdomarna, karies och tandlossning. Mer specifikt studerar hon: orala streptocockers vidhäftningsproteiner och dess roll i tidig biofilmbildning, förändringar i orala bakterier under anpassning till en sur miljö, samt utveckling av proteolytisk aktivitet i biofilmer vid tandlossning och infektioner runt dentala implantat.

Maria Pigg Föreläsare

Docent, specialisttandläkare i endodonti

Maria Pigg är docent och specialist i endodonti vid Odontologiska fakulteten, Malmö universitet.

Nelly Romani Vestman Föreläsare

Specialist i Endodonti, Odontologie doktor

Specialist i Endodonti, Odont Dr. 2013, Umeå Universitet. Arbetar på avdelningen för specialisttandvården vid Västerbottens Läns Landsting. Forskningsbakgrund inom mikrobiologi. Under senaste året har fokus varit på behandling av omogna och nekrotiska tänder hos unga individer.