Hållbar protetik på sköra äldre Har passerat

Torsdag 15 november 2018 10:15 - 11:45 F4

Föreläsare: Markus Höglund, Simon Dahlgren, Ulrika Lindmark
Moderator: Per Häger

Allt fler äldre och multisjuka har egna tänder och protetiska konstruktioner kvar. Det protetiska behandlingsbehovet ökar i denna befolkningsgrupp. Vårdgivaren kan ställas inför komplexa frågeställningar både avseende vårdnivå och vad som är tekniskt möjligt. 

I många fall är en fullgod kooperation nödvändig för lyckad protetik. När den förutsättningen inte finns

och en tydlig önskan från patienten saknas behöver terapivalet göras på andra grunder. 

Hur tar man beslutet om vad som är bäst för patienten i det enskilda fallet? Hur motiverar vi en behandling som avviker från det vi normalt benämner ”optimal vård”? Frågeställningen i terapidiskussionen kan bli mer etik än behandlingsteknik.

Seminariet diskuterar protetiska lösningar med utgångspunkt från fallpresentationer.


Seminariet arrangeras i samverkan med

Svensk förening för Orofacial Medicin och Svensk förening för Oral Protetik

Programblock

Metod och behandling

Språk

Svenska

Målgrupp

Tandläkare, Tandhygienist

Patientgrupp

Den äldre patienten, Patienten med sjukdom/funktionsnedsättning

Ämnesområde(n)

Etik, Implantat, Orofacial medicin, sjukhustandvård, Protetik

Odontologiska poäng

1.5

Icke odontologiska poäng

0

Markus Höglund Föreläsare

ÖTDL

Övertandläkare i Orofacial Medicin/sjukhustandvård, FTV Östergötland. Doktorand på Karolinska universitetet. Föreläsare med flerårig erfarenhet av svårbehandlade patienter inom geriatrik, funktionsnedsättningar, tandvårdsrädda och medicinska patienter. styrelsemedlem i SOM

Simon Dahlgren Föreläsare

Övertandläkare

Centrum för Oral Rehabilitering, Linköping Folktandvården Östergötland Specialist i Oral protetik sedan 1992 Ämnesföreträdare i Oral protetik sedan 1996 Verksamhet: Bettrehabilitering, käk- och ansiktsprotetik, handledning, konsultationer etc. Föreläser inom ämnesområdet Oral protetik.

Ulrika Lindmark Föreläsare

Docent, Leg. Tandhygienist

Universitetslektor Tandhyginistprogrammet, Hälsohögskolan i Jönköping. Docent Oral hälsovetenskap, Leg. Tandhygienist. Profilområde är Oral hälsa med inriktning mot folkhälsa.

Per Häger Moderator

Övertandläkare och specialist i protetik

Specialist i Protetik. Arbetar på Specialistkliniken för oral protetik i Karlstad, Tandläkarexamen 1988 och specialistexamen 2005. Det stora intresset ligger i kliniken, och speciellt behandling i slitagebett och käkprotetik. Att hitta lämpliga vårdnivåer efter patientens förutsättningar är också något som engagerar. Föreläser inom flera av protetikens områden.