Orala interaktioner och biverkningar – tips, råd och belysande fall Har passerat

Fredag 16 november 2018 14:45 - 15:45 F3

Föreläsare: Emma Ekenstråle

Föreläsningen kommer att lyfta några av de vanligaste läkemedelsbiverkningarna och interaktionerna som vi stöter på i munhålan. Hur man skall känna igen dem, vilka lämpliga åtgärder man bör vidtaga och vilka förändringar man bara kan följa. 

Genomgripande för hela föreläsningen är att den framförs med belysande patientfall för att på ett enkelt sätt belysa och beskriva olika orala förändringar. 

Några exempel på ämnen som berörs är bisfosfonatrelaterade nekroser, läkemedelsinducerade pigmenterade förändringar, biverkan av olika typer av blodtrycksmediciner, allergiska reaktioner, sekundära  svampinfektioner och etsskador.

Föreläsningen ger även tips på bra sidor från nätet som man kan använda för att underlätta i sin kliniska vardag.

Seminariet arrangeras i samverkan med

Svensk förening för orofacial medicin

Programblock

Metod och behandling

Språk

Svenska

Målgrupp

Tandläkare, Tandsköterska, Tandhygienist

Patientgrupp

Den vuxna patienten

Ämnesområde(n)

Orofacial medicin, sjukhustandvård

Odontologiska poäng

1

Icke odontologiska poäng

0

Emma Ekenstråle Föreläsare

Övertandläkare, Specialtandläkare

Emma Ekenstråle tog examen i Göteborg 1996 och har sedan 2008 jobbat på kliniken för oral medicin- och sjukhustandvård Östra sjukhuset Göteborg/Kungälvs sjukhus. Certifierad i orofacial medicin.