Hypnos och avslappning för tandvårdsteamet Har passerat

Fredag 16 november 2018 14:45 - 16:15 J2

Föreläsare: Josefina Hansen, Nils Norrsell

Klinisk hypnos är ett medvetandetillstånd med inåtvänd uppmärksamhet, lugn, och avslappning. Uppmärksamheten har då en benägenhet att dröja sig kvar vid en upplevelse i taget, varför hypnos av den skotska läkaren James Braid  i mitten av 1800-talet också benämndes monoideism.  Utmärkande för hypnostillståndet och mindfulness är stor medvetenhet om just det som för tillfället är i fokus för uppmärksamheten. Passivitet leder till att kroppen inte ändrar ställning och att inga initiativ tas. Analytiskt tänkande är bortkopplat och i stället ligger fokus på känslostyrda upplevelser både av kroppsliga förnimmelser och mentala föreställningar.

Huvudsyftet med hypnos i tandvårdssammanhang är som regel att befrämja avslappning. Viktiga ingredienser  vid hypnosinduktion är timing och suggestion. Genom att avläsa kroppsspråket kan man lära sig att förstå när man ska ge en suggestion och inte minst lika viktigt när man bör undvika att störa patienten. Som tandläkare har man mycket annat att koncentrera sig på varför det ofta är bra att använda en standardinduktion som ska vara väl inövad. En sådan kom mer att demonstreras.


Seminariet arrangeras i samverkan med

Svenska Föreningen för Klinisk Hypnos

Programblock

Metod och behandling, Hälsa och sjukdomsförebyggande metoder

Språk

Svenska

Målgrupp

Tandläkare, Tandsköterska, Tandhygienist, Studerande, Hela teamet

Patientgrupp

Den äldre patienten, Barn- och ungdomspatienten, Patienten med sjukdom/funktionsnedsättning, Den vuxna patienten

Ämnesområde(n)

Psykologi

Odontologiska poäng

0

Icke odontologiska poäng

1.5

Josefina Hansen Föreläsare

Tandläkare

Intresset för att skapa en behaglig och rofylld vård har alltid funnits där. Prövat olika metoder för att lindra mina patienters stress och ångest inför tandvård. År 2010 utbildade jag mig i medicinsk klinisk hypnos. Idag ger jag de patienter som önskar kunskap och verktyg som lindrar deras stress, oro, ångest, och minskar smärta vid tandvård. Mindfulness och hypnos är effektiva metoder inom vård. Därför har jag fortsatt att utbilda mig inom området till psykoterapeut kand., Hypnos certifierad ESH specialiserad på stress, trauma, ångest, smärtlindring, och fobi, Ego State certifierad ESTI, lärare i SFKH. Idag är alla som arbetar på kliniken certifierade i klinisk bas Hypnos vilket underlättar teamarbete.

Nils Norrsell Föreläsare

Leg. tandläkare, leg psykoterapeut

Intresset för hypnos väcktes tidigt. Under studietiden vid Malmö Tandläkarhögskola experimenterade jag med hypnos och förstod värdet. Lästa psykologi och pedagogik och gick en 3-årsutbildning i hypnos 1973-1976. Har sedan hållit många kurser i ämnet. Åren 1993-1998 förkovrade jag mig i KBT och blev legitimerad psykoterapeut 1999. Brinner för att kunskap om hypnos ska spridas då det är en otroligt effektiv metod för behandling av fobier, ångest och spänningstillstånd. Behandling av tandvårdsrädsla kan i de flesta fall klaras av kostnadseffektivt med en kombination av hypnos och KBT. År 2016 gav jag ut boken Hypnos, avslappning och suggestion ur KBT-perspektiv.