Forskningsrapporter Odontologisk Radiologi Har passerat

Onsdag 14 november 2018 14:30 - 16:00 R18

Ordförande: Lena Vannas Löfqvist

14:30

Emelie Lundberg, Natalie Strandberg Mihajlovic, Mats Sjöström, Jan Ahlqvist, Umeå: Panoramabilder som underlag vid identifiering av tandlösa individer

14:45

William Minston, Daniel Benchimol, Stockholm: Predictors associated with the prognosis of discectomy in Cone Beam Computed Tomography

15:00

Eva Levring Jäghagen, Farhan Shah, Thorbjörn Holmlund, Diana Berggren, Karl Franklin, Sture Forsgren, Per Stål, Umeå: Snarkare och sömnapnoiker med sväljningsdysfunktion har skador i mjuka gommens muskler och nerver

15:15

Samara Hajem, Susanne Brogårdh, Kristina Hellén-Halme, Malmö: Kartläggning av indikationer för CBCT-röntgenundersökningar i barn och ungdomstandvården.Indications for cone beam computed tomography in children and young patients

15:30

Eva Klintström, Benjamin Klintström, Dieter Pahr, Torkel Brismar, Örjan Smedby, Rodrigo Moreno, Linköping: Trabekulär benstruktur och benhållfasthet bedömd från CBCT-data

15:45

Nils Gustafsson, Jan Ahlqvist, Ulf Näslund, Kåre Buhlin, Barbro Kjellström, Eva Levring Jäghagen, Umeå: Karotisförkalkningar i panoramaröntgens association till parodontit

Seminariet arrangeras i samverkan med

Svensk förening för Odontologisk Radiologi

Programblock

Diagnostik, Metod och behandling, Teknik och material

Språk

Svenska

Målgrupp

Hela teamet

Ämnesområde(n)

Röntgen

Odontologiska poäng

1.75

Icke odontologiska poäng

0

Föreläsare

Lena Vannas Löfqvist Ordförande

Specialisttandläkare Odontologisk Radiologi

Specialist i Odontologisk Radiologi. Verksam i Billdal.