Banner digitalisering 2018
100

Forskningsrapporter Odontologisk Radiologi Har passerat

Onsdag 14 november 2018 14:30 - 16:00 R18

Ordförande: Lena Vannas Löfqvist

14:30

Emelie Lundberg, Natalie Strandberg Mihajlovic, Mats Sjöström, Jan Ahlqvist, Umeå: Panoramabilder som underlag vid identifiering av tandlösa individer

14:45

William Minston, Daniel Benchimol, Stockholm: Predictors associated with the prognosis of discectomy in Cone Beam Computed Tomography

15:00

Eva Levring Jäghagen, Farhan Shah, Thorbjörn Holmlund, Diana Berggren, Karl Franklin, Sture Forsgren, Per Stål, Umeå: Snarkare och sömnapnoiker med sväljningsdysfunktion har skador i mjuka gommens muskler och nerver

15:15

Samara Hajem, Susanne Brogårdh, Kristina Hellén-Halme, Malmö: Kartläggning av indikationer för CBCT-röntgenundersökningar i barn och ungdomstandvården.Indications for cone beam computed tomography in children and young patients

15:30

Eva Klintström, Benjamin Klintström, Dieter Pahr, Torkel Brismar, Örjan Smedby, Rodrigo Moreno, Linköping: Trabekulär benstruktur och benhållfasthet bedömd från CBCT-data

15:45

Nils Gustafsson, Jan Ahlqvist, Ulf Näslund, Kåre Buhlin, Barbro Kjellström, Eva Levring Jäghagen, Umeå: Karotisförkalkningar i panoramaröntgens association till parodontit

Seminariet arrangeras i samverkan med

Svensk förening för Odontologisk Radiologi

Programblock

Diagnostik, Metod och behandling, Teknik och material

Språk

Svenska

Målgrupp

Hela teamet

Ämnesområde(n)

Röntgen

Odontologiska poäng
Points blue

1.75

Icke odontologiska poäng
Points red

0

Föreläsare

100

Lena Vannas Löfqvist Ordförande

Specialisttandläkare Odontologisk Radiologi

Specialist i Odontologisk Radiologi. Verksam i Billdal.