Header image for Odontologisk Riksstämma 2018
Profile image for Forskningsrapporter Bettfysiologi

Forskningsrapporter Bettfysiologi Passed

Wednesday November 14, 2018 13:15 - 16:30 R2

Chairman: Ing-Marie Nilsson

Välkommen att uppdatera dig i den pågående forskningen inom området orofacial smärta och käkfunktionsstörningar. Spännande studier med aktuella och intressanta frågeställningar kommer att presenteras.


13:15 

Mohamad Schumann, Göran Isacsson, Eva Nohlert, Åke Tegelberg, Michaela Block, Christina Mejersjö, Västerås: Smärtlindring av käkledssmärta efter en enkeldos intra-artikulär injektion med Metylprednisolon vs placebo. En randomiserad kontrollerad blindad studie.

13:30

Birgitta Johansson Cahlin, Christopher Lindberg, Lars Dahlström, Göteborg: Cerebral palsy and bruxism: effects of botulinum toxin injections – a randomized, controlled study

13:45

Anna Näsström, Jakob Fallgren, Anders Wänman ,Anna Lövgren, Umeå: A decision-tree did not increase TMD treatment in the Public Dental Health service

14:00

Hannes Berglund, Madeleine Åkerman, Per Alstergren, Catharina Österlund, Evelina Nilsson, Hanna Petersson, Julia Lam, Malmö: Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders: diagnostic accuracy for general dentistry procedure without mandatory commands regarding myalgia, arthralgia and headache attributed to temporomandibular disorder

14:15

Evelina Nilsson, Hanna Petersson, Per Alstergren, Aurelija Ilgunas, Julia Lam, Hannes Berglund, Madeleine Åkerman, Catharina Österlund, Umeå: Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders: Psychosocial and behavioral factors

14:30

Alexandra Carlsson, Kerstin Wahlund, Carin Starkhammar Johansson, Per Alstergren, Malmö/Linköping: Clinical Orofacial Status and Psychosocial Factors in Juvenile Idiopathic Arthritis

14:45 Paus

15:00

Tessa Bijelic, Thomas List, Ing-Marie Nilsson, EwaCarin Ekberg, Malmö: Internetbaserad behandling av TMD smärta hos ungdomar

15:15

Anne Besseler, Mathilda Ramqvist, EwaCarin Ekberg, Malmö: Kan Gapnap hjälpa patienter med TMD-smärta och käkfunktionsstörning? En pilotstudie

15:30

Mathilda Ramqvist, Anne Besseler, Johan Larsson, Birgitta Häggman Henrikson, EwaCarin Ekberg, Malmö: Kan hållningsträning med FixaSpine hjälpa individer med nacksmärta och käksmärta? En pilotstudie

15:45

Rand Ishaq, Narin Albazi, Hajer Jasim, Malin Ernberg, Huddinge: Salivary alpha-amylase activity: potential indicator of pain-induced stress in individuals with acute vs chronic orofacial pain

16:00

Jenny Dawson, Noor Al-Khateeb, Thomas List, Maria Pigg, Malmö/Linköping: Orofacial sensory function in tooth pain conditions. A comparison between apical periodontitis and persistent dento-alveolar pain disorder (PDAP)

16:15

Johanna Ekelund, Olivia Edvinsson, Donald R Nixdorf, Lene Vase Toft, Thomas List, Maria Pigg, Malmö: Double-Blind Concealment Inadequate When Administering Local Anesthetic and Non-Active Control

Seminariet arrangeras i samverkan med

Svensk Förening för Bettfysiologi

Språk

Svenska

Målgrupp

Tandläkare

Ämnesområde(n)

Bettfysiologi

Odontologiska poäng

3.25

Icke odontologiska poäng

0

Lecturers

Profile image for Ing-Marie Nilsson

Ing-Marie Nilsson Chairman

Övertandläkare

Specialist i bettfysiologi. Arbetar vid Centrum för Oral Rehabilitering i Norrköping. Disputerad 2007. Affilierad till Malmö Universitet. Forskningsområdet är barn och ungdomar med smärta och käkfunktionsstörningar.