Screen shot 2017 03 13 at 11 28

eHälsalyftet

Tisdag 24 april 2018 14:00 - 14:30 A1

Föreläsare: Eva Pilsäter Faxner

Spår: Förändringsledning - utbildning

Verksamhetsdrivet arbete kring eHälsa och digitalisering genom lokala tvärproffessionella Dialogseminarier. Nätverksmodell med ca 600 utvecklingsledare vilka leder Dialogseminarier på den egna kliniken eller mottagningen. Målgruppen är ca 20.000 medarbetare och chefer på akutsjukhus ,primärvård,psykiatri,geriatrik, ASIH och habilitering. Satsningen pågår 2016-2018 och sker med stödfinansiering av Socialfonden. Under perioden genomförs tre Teman för Dialogseminarier. eHälsalyftet ger förutsättninger för arbete med Framtidens vårdinformation. Satsningen utvärderas av Karolinska Institutet/Centrum för epidemiologi och samhällsforskning samt Ekan management. Som referensgrupper finns patient och brukarorganisationer samt fackliga representanter.

Tema 1 Journal via nätet och eHälsatjänster Vårdguiden 1177. Genomfört hösten 2016-våren 2017.

Tema 2. Patientens process.Informatik och vårdinformationsmiljö. Pågår


Deltagande organisationer

Stockholms läns sjukvårdsområde, Södersjukhuset, Danderyds sjukhus, St Eriks ögonsjukhus och Karolinska Universitetssjukhuset.

Brskrivning av nätverksmodellen samt resultat från utvärdering presenteras.


http://ehalsalyftet.se/ 


Conference

Vitalis

Språk

Svenska

Tema

Förändringsledning

Målgrupp

Omsorgspersonal, Chef/beslutsfattare, Forskare (även studerande), Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Vårdpersonal, Politiker, Verksamhetsutveckling, Studerande

Nyckelord

Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Dokumentation, Patientsäkerhet, Personcentrering, samverkan över organisationsgränser

Föreläsningssyfte

Verktyg för implementering

Föreläsningsformat

Standard, 25min ( incl Q&A)

Kunskapsnivå

Introduktion

Föreläsare

Eva Pilsäter Faxner Föreläsare

Verksamhetsområdeschef primärvård
Stockholms läns sjukvårdsområde

Specialist i allmänmedicin Verksamhetsområdeschef primärvård