#metoo. Reading och samtal

Torsdag 9 november 2017 11:30 - 12:00 Lilla scen

Talare: Anna Ulén
Paneldeltagare: Emilia Söelund, Ulrika Josefsson

Hashtagen #metoo, som sakpades för att uppmärksamma sexuella trakasserier mot kvinnor, har på kort tid blivit en global rörelse. På Jönköpings-Posten har flera kvinnliga journalister valt att som en del av kampanjen träda fram med berättelser om sexuella övergrepp, ofredanden och våldtäkter de utsatts för. Under denna programpunkt får ni ta del av berättelserna i form av en reading med Anna Ulén. Readingen följs av ett samtal.

Arrangör(er)

Hall Media och Mänskliga Rättighetsdagarna

Form

Miniseminarium

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Nej/No

Anna Ulén Talare

Emilia Söelund Paneldeltagare

Jönköpings-posten

Ulrika Josefsson Paneldeltagare

Marknadschef, Hall Media