100 tabb logga vit bakgrund

"Jag känner som jag är född igen" - Reading med unga

Torsdag 9 november 2017 17:00 - 17:30 Globala scenen

Unga som kommit till Sverige på grund av krig och oroligheter framför nyskrivna texter. I samarbete med den normkritiska frigruppen Teater Tabberas, under ledning av Sandra Skavén.

Arrangör(er)

Teater Tabberas

Form

Miniseminarium

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Nej/No