Banner
100

Prins Carl Philip inviger Skolforum

Måndag 30 oktober 2017 09:30 - 09:50 Östra scenen

Talare: Prins Carl Philip

Prins Carl Philip inviger Skolforum måndagen den 30 oktober kl 09.30. Under hösten 2017 genomför Prins Carl Philips och Prinsessan Sofias stiftelse en satsning på att boosta självförtroendet bland barn och unga med dyslexi.

Stiftelsen bildades i samband med Prinsparets bröllop i juni 2015. Prinsparets personliga engagemang ligger till grund för stiftelsens verksamhetsområden, att jobba mot hat och mobbning samt att motverka mobbning på grund av dyslexi.

Programform

Annat

Skolform/målgrupp
F3 Grundskola F-3
49 Grundskola 4-9
Gy Gymnasium
For Förskola
Fri Fritidshem
Spec Specialpedagog
Sar Grund- och gymnasiesärskola
Vux Vuxenutbildning
Sfi Sfi
Bib Bibliotikarie
Syv SYV
Led Skolledare/rektor
Stud Lärar- och SYV-student
Elev Elevvårdspersonal
Mod Modersmålslärare
Ovr Övrigt

Föreläsare

Prins Carl Philip Talare