101. Gemensam agenda för hållbar utveckling – vad är nästa steg?

Lördag 11 november 2017 13:00 - 14:00 Hammarskjöldsalen

Föreläsare: Emil Jensen
Moderator: Hanna Nelson
Paneldeltagare: Amra Salihovic, Birgitta Rosén, Björn Fondén

2015 antog världens stats- och regeringschefer Agenda 2030 med 17 universella mål för att uppnå hållbar global utveckling. Nu pågår arbetet med att etablera system för genomförande och uppföljning av agendan. Vilka är de stora utmaningarna för att uppnå målen i Sverige och globalt? Vad blir nästa steg? Vilken roll kommer civilsamhället spela för implementeringen av agendan? Och vilka förändringar skulle vi behöva göra i vår vardag, i skolan, på arbetsplatsen för att målen ska vara möjliga att nå? 

Samtalet följs av en spelning med Emil Jensen. "Genom att på samma gång vara både en av Sveriges roligaste och allvarligaste artister lämnar Emil ingen oberörd. Han tar sig an svåra ämnen som de flesta duckar för, men lyckas hela tiden skaka fram hopp, humor och oväntade vändningar, oavsett om han pratar om mänskliga rättigheter eller sjunger om mänskliga svårigheter."

Arrangör(er)

Mänskliga Rättighetsdagarna

Undertema

Mänskliga rättigheter i världen

Form

Seminarium

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Ja/Yes

Emil Jensen Föreläsare

Artist

Hanna Nelson Moderator

Agenda 2030-delegationen

Amra Salihovic Paneldeltagare

Gislaveds kommun

Gislaveds kommun

Birgitta Rosén Paneldeltagare

Svenska kyrkan

Policyrådgivare, Svenska kyrkans internationella arbete och representant för Concord Sveriges arbetsgrupp för Agenda 2030

Björn Fondén Paneldeltagare

Sveriges ungdomsdelegat till FN:s Högnivåforum för Hållbar Utveckling